Hoe sluipverkeer Putberg aanpakken?

Asse heeft niet alleen het probleem dat het centrum op piekmomenten danig dicht slibt maar – als gevolg daarvan – ook het opduiken van sluipverkeer op oneigenlijke plaatsen. Zoals de Putberg. Automobilisten maken via de Putberg de doorsteek van Asbeek naar de N9.

“Momenteel hangt er een ledbord bovenaan de Notstraat, zodat verkeer ’s morgens niet kan doorsteken van de Gentsesteenweg via de Notstraat en de Putberg naar Asbeek,” stelde Edwar Van Keer (Groen) op de jongste gemeenteraad, “maar zou het niet beter zijn om het advies van de mobiliteitsdienst te volgen en het bord te verplaatsen naar de Putberg en er het verkeer te verbieden tussen 7 en 9 uur ’s morgens?”

Zowel burgemeester Van Elsen (CD&V) als schepen van mobiliteit Vastersavendts (Open VLD) zijn niet overtuigd van het nut van die maatregel. “Het probleem met sluipverkeer is dat je met een dergelijke maatregel het sluipverkeer gewoon gaat verplaatsen. Het biedt ook geen oplossing voor de rest van de dag,” zegt Koen Van Elsen. Yoeri Vastersavendts treedt hem hierin bij. “Bovendien mogen we een groep bewoners (van de Putberg nvdr) niet het slachtoffer laten worden van het feit dat de hogere overheid talmt met zijn beslissingen om het mobiliteitsprobleem van Asse op te lossen”. Vastersavendts alludeert hier heel duidelijk op het uitblijven van de definitieve plannen voor een ringweg rond Asse.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk