Zone AMOW krijgt veiligheidsdorp in Asse

We schreven het een paar dagen geleden al: de kans dat het commissariaat van de politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) van Mollem naar de Asphaltcosite verhuist is zeer groot. Door de toename van het aantal personeelsleden barst het commissariaat in Mollem uit zijn voegen. Eerst werd gedacht aan de mogelijkheid om een vleugel bij te bouwen achteraan het huidige gebouw. Maar ook aan dat hoofdgebouw komen kosten. Het kostenplaatje voor bijbouwen en verbouwen zou zo’n 3 miljoen euro bedragen.

Daarom keek de politieraad uit naar een andere mogelijkheid: de bouw van een nieuw commissariaat op de Aspahltcosite. Achteraaan op deze site, naast de brandweerkazerne, vond de gemeente Asse een stuk grond dat ze door een recht van opstal ter beschikking kan stellen. “Daar een nieuw gebouw optrekken zou financieel gunstiger uitvallen voor de vier gemeenten,” zegt korpschef Kurt Tirez. Hij stelde het plan, dat nog het voorwerp zal uitmaken van een haalbaarheidsstudie, voor in het gezelschap van de burgemeesters Val Elsen (Asse), Beerens (Opwijk), Vansteenkiste (Wemmel) en schepen Paul Van Den Eynde die burgemeester De Block (Merchtem) verving.

Dat plan behelst het optrekken van een gebouw met verdiepingen en met een gelijkvloerse oppervlakte van ongeveer 2000 vierkante meter. Dat gebouw zou ingeplant worden aan de oostkant van de brandweerkazerne. Het gebouw komt volledig ten laste van de vier gemeenten. Vooraan, naast het jeugdcentrum en grenzend aan de ringweg, zou de Regie der Gebouwen ook een gebouw (1)optrekken waarin onder meer het parket zijn intrek zou kunnen nemen. Maar ook het vredegerecht en zelfs de dienst FOD Financiën (de ‘belastingen’ die momenteel in de Mollestraat huizen) zou er onderdak kunnen krijgen. Zo zou een echt ‘veiligheidsdorp’ kunnen ontstaan.

Het complex zou doorsneden worden door fiets en wandelwegen die het station met een tunnel onder de ringweg (5) verbinden met een fiets- en wandelweg aan de noordgrens van de Asphaltcosite (zie kaaartje). Achter het nog te bouwen nieuwe commissariaat (3) zouden een stadsbos (7) en een grote vijver (voor de opvang van hemelwater) komen zodat het geheel ingekaderd wordt in een aantrekkelijk landschap.

Over het prijskaartje kan nog niet zoveel gezegd worden. Bij de bouw van een nieuw commissariaat kan het gebouw in de industriezone in Mollem natuurlijk verkocht worden om het kostenplaatje te verminderen. Ook over de uitvoeringstermijn was er nog geen duidelijkheid. “Zo rap mogelijk,” zegden alle betrokkenen in koor maar ingewijden weten dat dit in de praktijk niet altijd zo is.

Kaartje asphaltcosite

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk