Mollem neemt afscheid van Pater Karel

Er zal tijdens een eucharistieviering in een kerk zelden zoveel gelachen zijn als tijdens de afscheidsviering voor en met Pater Karel. Na de viering van de eucharistie en de wijding van de boekentassen, werden er toespraken gehouden waarin Pater Karel werd geroemd om zijn werkkracht, zijn inzet, zijn omgang met de gelovigen maar ook om zijn guitigheid (Welke pastoor vertelt geregeld een mopje na de eucharistieviering?) en zijn … wijnproeverijen.

Want naast supprior in de Norbertijnenabdij van Grimbergen en pastoor in de parochies van de pastorale zone De Bron was Pater Karel ook een levensgenieter. Daar hoorden zijn motorfiets en een glaasje Bourgogne op tijd en stond bij. Liefst met één van de vele vrienden uit zijn parochies.

Zestien jaar lang was Karel Stautemas dé bezieler van het parochiale gebeuren in Merchtem, Mollem en Bollebeek. Vorige week werd hij al in Bollebeek uitgezwaaid. Zondag was Mollem aan de beurt. Vanuit de Kerkraad kwamen er woorden van lof voor zijn ijver, niet alleen de spirituele zorg voor zijn ‘kudde’ maar ook zijn bekommernis om de materiële toestand van de gebouwen van de eredienst. (lees verder onder de foto’s)

Priester Koen

Zijn opvolger Koen Verheire (42) – officieel al pastoor in De Bron vanaf 1 september – was aanwezig in Mollem, evenals Luc Valvekens, voormalig pastoor in Merchtem. Koen Verheire zal in de gerenoveerde pastorie van Mollem verblijven. Het secretariaat van de pastorale zone blijft voorlopig in de Merchtemse Mieregemstraat.

Het applaus dat Pater Karel aan het eind van de viering van een tot de nok gevulde parochiekerk kreeg, was zeer hartelijke en welgemeend en duurde minutenlang. Een zichtbaar ontroerde Pater Karel verliet de kerk voor het parochieplein waar een receptie plaats vond. Zijn gelovigen vormden een erehaag van het altaar tot de deur van de kerk. De scouts – waarvan hij nationaal verbondsaalmoezenier is – verzorgden een stijlvolle receptie waar iedereen nog de kans kreeg om een praatje te slaan met Pater Karel of nog een laatste keer met hem te klinken.

http://www.abdijgrimbergen.be/supprior-karel-stautemas/

 

 

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk