Een veiligheidsplan voor Zellik

De gemeente Asse gaat een concreet actieplan opstellen om de integrale veiligheid in Zellik te verbeteren. Het gaat om een proefproject dat eerder al zijn nut bewees in de stad Genk. De gemeente Asse komt zo tegemoet aan de verzuchtingen die de bewoners tijdens het veiligheidsoverleg in mei geuit hebben aan politie en bestuur.

Het is de bedoeling dat later de hele politiezone AMOW dat actieplan volgt. De politiezone AMOW zal ook nog vijf extra agenten aanwerven plus vijf agenten voor de fietsbrigade. De gemeente Asse wil daarnaast ook de openbare camera’s in het bestaande netwerk vernieuwen en ANPR-camera’s installeren op de grens met Brussel.

In het proefproject gaan federale, lokale en gemeentelijke diensten samenwerken. Er zal ook ingezet worden op het sneller verwijderen van zwerfvuil. Tijdens het zomertoezicht zullen de wijkagenten en gemeenschapswachten meer op straat te zien zijn.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk