Kleinstedelijk gebied Asse: ringweg, kleinhandel, bewoning, groen

De provincie lanceert het Masterplan voor het Kleinstedelijk Gebied Asse. In dat masterplan wordt niet alleen het ‘kleinstedelijk gebied’ afgebakend maar worden ook concrete acties vooropgesteld om de 6 ruimtelijke uitvoeringsplannen, die vorige zomer reeds werden goedgekeurd, in realiteit om te zetten. In de afbakening zoals vooropgesteld door de provincie spelen de fases 2 en 3 van de ringweg een belangrijke rol.

De afgewerkte ring zal het kleinstedelijk gebied in het westen, het noorden Ă©n het oosten afbakenen. In het zuiden wordt het gebied begrensd door de parken Boekfos en Waalborre. Het masterplan voorziet daar een stadsrandbos. Ook de Putberg en het bosgebied (Wolfrot) tussen de industriezone en de kernen van Walfergem en Kobbegem krijgen het statuut van stadsrandbos (nummers 9 op het kaartje)

De KMO-zone van Mollem zou een uitbreidingsgebied (ten zuiden van het huidige gebied) krijgen en tussen de spoorweg en fase 2 van de ringweg komt een stedelijk uitbreidingsgebied (voor bewoning). Beide projecten kunnen enkel plaatsvinden wanneer fase 2 van de ringweg wordt gerealiseerd.

Groen

De zone rond de Terheidenbos hoeve (nummer 3) en de zone tussen het rond punt Huinegem (nummer 4) en Syntra krijgen een bufferfunctie. De zone rond de Terheidenbos hoeve heeft naast een groene ook een cultuur-historische functie.

Bij de aanleg van fases 2 en 3 van de ringweg moet er zorg voor worden gedragen dat de weg in een verlaagde bedding komt om het uitzicht op het buitenstedelijke gebied niet compleet te verstoren. Landbouw wordt voor het grootste deel verwezen naar het buitenstedelijke gebied.

Het masterplan duidt aan welke acties moeten ondernomen worden, door wie en met welke partners en geeft ook een aanduiding in de tijd. Een aantal stappen kregen het etiket ‘prioritaire actie’ mee.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk