Nieuwe lokalen voor VKO

Op de VKO campus aan de Karenveldstraat worden donderdagavond vier nieuwe lokalen met een kleine plechtigheid in gebruik genomen. Het betreft een fraaie prefabconstructie met vier grote klaslokalen en een nieuwe fietsenstalling voor zo’n 350 fietsen.

De kloosterzusters stelden een stuk grond ter beschikking met een recht van opstal. De prefabconstructie met vier grote klaslokalen zal een geschatte levensduur van 20 jaar hebben en moet dienen om de huidige nood aan klaslokalen op te vangen. Twee klassen zullen dienst doen als ruimte voor plastische opvoeding, eentje voor muziekonderwijs en het laatste lokaal dient voor creativiteit en . Deze lokalen zullen zowel door de leerlingen van de middenschool als die van de bovenbouw gebruikt worden.

O VKO 2Tegelijk werd ook een nieuwe en beveiligde fietsenstalling aangelegd. De brandlaan die tot op heden gedeeltelijk dienst deed als fietsenstalling komt daardoor helemaal vrij. Ook het gehavende hekken werd grondig hersteld. Alle werken samen kosten zo’n 350.000 euro en werden met eigen middelen betaald.

Aan de zijde van de Karenveldstraat werd een ‘babbelruimte’ (zie foto) vrij gemaakt voor leerlingen die na de schooluren nog even willen napraten. “Onze leerlingen appreciëren het gevoel van ruimte dat we gecreëerd hebben rond de nieuwe lokalen,” zegt Lucienne De Smedt, directeur van de bovenbouw. “En we hebben de materialen en kleuren van de nieuwe lokalen afgestemd op de rest van de nieuwe gebouwen van de school,” voegt Anja Haverals (directeur van de middenschool) eraan toe.

Beide directeurs hebben nog één grote wens: “Dat er een voetpad komt naast het fietspad aan de schoolkant van de Karenveldstraat. Daardoor zouden een aantal parkeerplaatsen verdwijnen maar daar zijn vervangende plaatsen voor te vinden,” zeggen beiden in koor.