Meer capaciteit in scholen Walfergem en Relegem

De gemeentelijke basisscholen van Walfergem en Relegem krijgen een hogere capaciteit. Dat besliste de gemeenteraad van Asse.

Voor GBS De Sleutelbos in Walfergem gaat het over een capaciteitsuitbreiding van 20 kinderen, die nog dit schooljaar wordt doorgevoerd (telkens 5 kinderen voor de geboortejaren 2011, 2012, 2013 en 2014).

Op 1 september 2017 wordt de nieuwbouw in gebruik genomen. Vanaf dan wordt er in de kleuterschool gewerkt met een totaalcapaciteit op niveau van de school. Die opgetrokken wordt van 220 naar 300 kleuters.

Voor de lagere school blijft een capaciteit per leerjaar gelden, maar de capaciteit van het eerste leerjaar stijgt volgend schooljaar van 50 naar 75 leerlingen. Dankzij de nieuwbouw komen er immers ook klassen vrij in de lagere school.

In Relegem werden in afwachting van de nieuwbouw al klascontainers aangekocht, waardoor het onthaalklasje en de 1ste en 2de kleuterklas al kon worden uitgebreid.

Vanaf 1 september 2017, na de voltooiing van de nieuwbouw, wordt ook de derde kleuterklas ontdubbeld. Het ontdubbelen van de school zal zich ieder schooljaar verderzetten, met 25 leerlingen per schooljaar tot 2023-2024.

In het centrale aanmeldingssysteem van de gemeente Asse wordt rekening gehouden met de vernieuwde capaciteit.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk