De Vironstraat enkel autoluw in het weekend

De gemeenteraad van Asse keurde een reglement goed om de onlangs heraangelegde De Vironstraat autoluw te maken. Er werd bij die vernieuwing ook een verzinkbare paal geplaatst ter hoogte van het kruispunt met de Steenweg. Voorlopig wordt de straat enkel in het weekend volledig verkeersvrij.

De oppositie vindt die oplossing maar ‘mossel noch vis’, maar volgens schepen van Mobiliteit Yoeri Vastersavendts (Open VLD) is er bij de bewoners nog geen voldoende breed draagvlak om de straat zeven dagen op zeven autovrij te maken. “We willen niets bruuskeren. Sommige bewoners moeten nog ‘gemasseerd’ worden”, aldus de schepen.

De De Vironstraat is nu ingericht als woonerf, maar parkeren wordt in elk geval verboden. “Er zijn ook al drie aanvragen binnen van horecazaken om terrassen te plaatsen, wat maakt dat er grote sociale druk zal zijn om als bestuurder deze straat te mijden”, zegt Vastersavendts.

Overigens krijgen de bewoners en handelaars wel een badge om de paal te doen verzinken. Het reglement bevat ook een stevige boeteclausule (350 euro) als die badges zouden worden gebruikt door personen die niet bevoegd of gemachtigd zijn.

Het reglement wordt pas binnen een jaar geëvalueerd. In de tweede helft van september start immers de heraanleg van de aansluitende Kerkstraat, waar ook de riolering wordt vervangen. Op dat moment wordt de De Vironstraat opnieuw enkele maanden afgesloten voor het verkeer.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk