Stiptheidsacties bij ILvA

Tijdens een personeelsvergadering met de vakorganisaties gisteren, heeft de meerderheid van de aanwezige laders en chauffeurs van ILvA beslist om tot stiptheidsacties over te gaan. Ze zullen de werkzaamheden om 16 uur stopzetten, ongeacht of hun ronde is afgewerkt.

De inzameling zal in de meeste straten van het werkingsgebied zonder probleem doorgaan, maar in een aantal straten is het wel mogelijk dat het afval vandaag of de komende dagen blijft staan.

Er is aan de ploegen gevraagd om aan de administratie te melden welke straten van hun ronde niet zijn bediend, zodat een correcte communicatie aan de inwoners kan worden gegeven.

Wie de avond van de inzameling nog afval heeft buiten staan omdat de ploeg niet is langs geweest, neemt dat best terug binnen en biedt het bij de volgende inzameling opnieuw aan.

Aanleiding voor deze stiptheidsacties is de vraag van de laders en chauffeurs om de werkdruk te verlagen.

Tijdens de onderhandelingen hadden ILvA en de vakorganisaties afgesproken om vanaf komende dinsdag alle rondes samen met de vaste chauffeurs en laders te evalueren en op basis daarvan correcties uit te voeren.

“De directie wenst deze procedure te blijven volgen en nodigt de vakorganisaties uit voor bijkomend overleg om tot meer concrete afspraken hieromtrent te komen”, aldus ILvA.