Verkeerslicht aan afrit 10 Zellik tegen sluiprijders

Het verkeer in de ochtendspits dat de Brusselse binnenring (R0 richting Jette) verlaat via de afrit 10 in Zellik komt vanaf maandag 14 maart een verkeerslicht tegen voor het de rotonde op de Pontbeeklaan oprijdt.

Het gaat om een proefopstelling waarbij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het gemeentebestuur van Asse en de politie Amow willen testen of het oneigenlijke gebruik van afrit 10 kan worden verminderd.

De afrit 10 van de Binnenring in Zellik wordt immers al jaren “misbruikt” door sluiprijders. Bij druk verkeer verlaten bestuurders via de afrit 10 de Binnenring, ze maken een lusje via de rotonde aan de Pontbeeklaan en rijden onmiddellijk weer de Binnenring op richting Jette.

Het lijkt dat men hiermee enkele honderden meters te wint, al is dat vooral een subjectieve winst. De beweging zorgt op de gewestweg N9 (Pontbeek) echter voor overlast, die soms zelfs voelbaar is in het centrum van Zellik.

Om dit fenomeen te ontmoedigen wordt aan de afrit, op 50 meter van de rotonde, op proef een verkeerslicht geplaatst.

Het zal enkel tussen 7 en 9 uur ’s morgens actief zijn. De verkeersstroom naar de rotonde krijgt dan afwisselend oranje knipperlicht en rood.

De politie en AWV gaan zowel de naleving van het rode licht als het effect op de doorstroming op de Pontbeek van nabij opvolgen.

De suggestie voor deze verkeerslichten stond trouwens al in het mobiliteitsplan van Asse dat twee jaar geleden werd goedgekeurd.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk