Opnieuw hommeles in de feestcommissie

Het is voor de stedelijke feestcommissie al een bewogen periode geweest. Nadat Peter De Meyer op 11 november 2015 zijn ontslag bekendmaakte als voorzitter, werd Magda Van Den Brempt waarnemend voorzitter. De plooien tussen de leden van het carnavalscomité en de feestcommissie werden gladgestreken maar nu is er heibel in eigen rangen. Kurt Van Den Driessche (N-VA Ninove) doet het verhaal:

“Op de feestcommissie van 8 maart werd er een duchtig woordje gewisseld over de foto van vier leden in het krantje van Open VLD. Dit gaat immers regelrecht in tegen de afspraken die hierover werden gemaakt. Patrick Roossens die afgevaardigde is voor de N-VA kaartte het onderwerp aan en kreeg steun van de meerderheid binnen de commissie. De feestcommissie wordt wel politiek samengesteld, maar iedereen is het er over eens dat het niet de plaats is en nooit mag worden om aan politiek te doen. Als we dat toestaan zou het wel eens snel gedaan kunnen zijn met het carnaval zoals we dat nu kennen. Een carnaval waar we nochtans fier over mogen zijn. Dat in het krantje van Open VLD een foto staat met enkel hun vier afgevaardigden is dan ook een slag in het gezicht van de andere leden. Dit komt de samenwerking binnen de commissie alvast niet ten goede. Dat de Open VLD zelf verveeld zit met deze misstap was duidelijk. De commissie moest tot twee maal toe worden geschorst voor intern overleg bij de afgevaardigden van Open VLD. Patrick Roossens zal het hier ook niet bij laten. Om te vermijden dat er via de Stedelijke Feestcommissie aan politiek opbod wordt gedaan zal hij een voorstel doen om de statuten in die zin aan te passen. Daarmee hoopt hij dat carnaval Ninove nog lang mag blijven bestaan, zonder het te misbruiken voor politieke doeleinden.”

Topartikels editie Ninove-Dender