“Westvaartdijk is veel te gevaarlijk”

De met diepe putten bezaaide Westvaartdijk krijgt op korte termijn een make-over. De weg vormt namelijk een gevaar voor zowel automobilisten als zwakke weggebruikers.

Door de verkeersproblemen op de Veldkantstraat dient de weg bovendien ook nog eens als omleiding met extra drukte tot gevolg. “Dit kan zo niet blijven duren. Het is hier veel te gevaarlijk”, oordeelt schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld).

De staat van de Westvaartdijk is ronduit erbarmelijk. Het is er niet alleen levensgevaarlijk voor fietsers en voetgangers – zij blijven er maar beter gewoon weg – maar ook voor vrachtwagens en gewone voertuigen.

“Een pak putten, vaak diep, geen boordstenen, water dat blijft staan, spoorvorming en het ontbreken van een voetpad: een cocktail die vroeg of laat garant staat voor zware ongelukken”, beseft schepen Selleslagh.

Automobilisten die hun vering niet naar de filistijnen willen helpen slalommen vandaag tussen de putten door. Een en ander zorgt voor gevaarlijke situaties met tegenliggers, zeker als een van beide chauffeurs maar in laatste instantie een put opmerkt. Het mag een wonder heten dat er nog geen zware ongevallen gebeurd zijn, op een paar beschadigde ophangingen na.

Al ontelbare keren zijn de putten al gevuld maar dat is nu niet langer een optie. “Die zijn 24 uur later toch al weer kapotgereden”, klinkt het.

De Westvaartdijk is al langer een ‘probleemweg’. Het zware vrachtverkeer zwaait er de plak met betoncentrales en breekwerven langs de kade. De originele aanleg in kasseien doet de weg onder het geweld van dat vrachtverkeer uitdeinen in de breedte.

Daardoor brokkelen telkens weer de opeengestapelde asfaltlagen weg. Door het ontbreken van riolen sijpelt het water onder het asfalt en bij vriesweer verergert dit nog de verbrokkeling van het wegdek en de vorming van putten. Zolang de weg niet structureel wordt heraangelegd zullen diezelfde fenomenen zich blijven herhalen.

Maar de Westvaartdijk is deels eigendom van de NV Waterwegen en Zeekanaal, deels van de gemeente Grimbergen en van de stad Vilvoorde. Een overdracht naar het Agentschap Wegen en Verkeer is al langer hangende maar nog steeds is er geen akkoord tussen de verschillende partijen. Pas dan zou er van een echte heraanleg sprake kunnen zijn.

Nu de verkeerssituatie in Grimbergen ronduit dramatisch is door de werken en de verzakking in de Veldkantstraat is de situatie nog wat acuter. De Westvaartdijk fungeert namelijk als omleiding en slikt dus nog meer verkeer. “Dit kan zo niet blijven duren. Het is veel te gevaarlijk.”

Gisterenmiddag kwamen Waterwegen en Zeekanaal, een aannemer en de dienst Openbare Werken van de gemeente dan ook in spoedconclaaf samen op de krakkemikkige weg. “Er zal een voorstel geformuleerd worden welke werken er kunnen gebeuren en wat er ook verkeerstechnisch mogelijk is. Op korte termijn moet dit al tot een ingreep leiden”, klonk het achteraf.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise