Minder aanmeldingen in Assese basisscholen

In Asse ligt het aantal aanmeldingen voor het schooljaar 2016-2017 lager dan vorig jaar. Er werden in de eerste en tweede aanmeldingsperiode samen 527 kinderen aangemeld, tegenover 578 vorig jaar.

Momenteel zijn 44 kinderen nog aan geen enkele school zijn toegewezen. Bij deze 44 zijn er kinderen die al in een andere school ingeschreven zijn en daar kunnen blijven schoollopen, anderen hebben plaats in een school buiten Asse.

Het feit dat die kinderen nog niet aan een school zijn toegewezen betekent niet dat alle scholen momenteel al volzet zijn.

Elke school is immers verplicht om nog gedurende twee maanden een aantal plaatsen vrij te houden voor zogenaamde ‘indicatorleerlingen’. De praktijk leert dat dit verplichte aantal veel hoger ligt dan nodig. Die plaatsen komen pas vrij vanaf 9 mei. Het aantal vrije plaatsen per school verschijnt ten laatste op 4 mei op de website aanmelden.asse.be.

Schepen van Onderwijs Edwin Fabri (CD&V) heeft nog geen verklaring voor het lagere cijfer. “Er waren wel iets minder geboortes in 2014 tegenover 2013, maar wellicht waren er dit keer ook minder aanmeldingen van buiten de gemeente. Die analyse moeten we nog maken”, aldus Fabri. “Het geeft ons wel ademruimte, zodat we niet opnieuw tot extra inspanningen genoodzaakt zijn zoals vorig jaar.”

In Asse gebeurde het aanmelden voor het tweede jaar via een netoverschrijdend digitaal systeem. Vorig jaar moest nog een plaats worden gezocht voor 118 kinderen. Dat werd opgelost met twee extra kleuterklassen in de gemeentelijke basisschool van Relegem en een extra kleuterklas in de Vrije Kleuterschool Sint-Goedele van Zellik.

Dit jaar blijft de druk op de scholen het grootst in de regio Relegem en Zellik, maar ze schuift op richting centrum van Asse (Walfergem en kleuterscholen in het centrum).

In Asse wordt de komende schooljaren extra capaciteit gecreëerd. Een eerste deel van de nieuwbouw De Leerheide (Ascanusinstituut) in Asse-Terheide zal klaar zijn tegen 1 september 2016 en de gemeenteschool van Relegem neemt op 1 september 2016 opnieuw twee extra containers in gebruik in afwachting van de nieuwbouw.

Tegen 1 september 2017 zouden de nieuwbouwprojecten van GBS Relegem, het Klimmertje in Zellik, GBS Walfergem, Vijverbeek Asse, De Kleine Wereld en De Leerheide-Ascanusinstituut klaar moeten zijn. GLS De Regenboog in Zellik volgt tegen 1 september 2018.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk