Krijgt Opwijk een boerenmarkt?

Op de gemeenteraadszitting van 1 maart stelde INZET voor om in Opwijk een boerenmarkt te organiseren. Dat zou perfect passen in het burgemeestersconvenant rond duurzaamheid en het verlagen van de CO2 uitstoot, dat ook door Opwijk werd ondertekend én de plaatselijke land- en tuinbouwers een riem onder het hart steken, pleitte Marijke De Vis.

Vanuit de meerderheid werd er op gewezen dat zulks al in het verleden was geprobeerd maar dat er bitter weinig belangstelling voor was. Uiteindelijk was iedereen het erover eens het voorstel naar de landbouwraad toe te schuiven voor advies. Bij een positief advies zou men er daarna eventueel werk kunnen van maken.