Geen winkelcomplex op Dasa-site, wel Action-winkel

De provincie Vlaams-Brabant weigert in beroep de bouw van een groot winkelcomplex op de Dasa-site op de Gentsesteenweg in Asse. Toch komt er vlak naast een winkel bij. Een aannemer is gestart met de grondwerken voor een nieuwe vestiging van Action.

Over het winkelcomplex op de Gentsesteenweg, op de site van de dansschool Dasa en de twee percelen ernaast wordt al maandenlang gespeculeerd.

Midden september weigerde het gemeentebestuur van Asse de bouwaanvraag van de nv AAA Retail – Point of Presence Leuven voor een winkelcomplex met drie handelspanden op de benedenverdieping en de dansschool op de eerste verdieping. De gezamenlijke commerciële handelsoppervlakte bedraagt 3.228 m2.

Onder meer een tiental buren verzette zich tegen de komst van het complex en ook het schepencollege van Asse oordeelde dat het volume en de schaal van de gebouwen niet pasten in de landelijke woonomgeving.

De aanvrager ging in beroep bij de provincie, maar ook de deputatie weigert nu een vergunning. Volgens de provincie gaat het winkelcomplex voor een “maximalistische invulling en overdreven ruimtegebruik, wat ruimtelijk niet verantwoord is in het betrokken woongebied met een landelijk karakter”.

De aanvraag botst ook met het provinciale ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP), als onderdeel van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Asse. Dat PRUP sluit bewust grootschalige en ruimtebehoevende handel uit in bepaalde delen van het landelijk woongebied. Opmerkelijk is wel dat dit PRUP nog niet is goedgekeurd – het is momenteel enkel ‘voorlopig vastgesteld’ – maar de provincie kan het volgens de Vlaamse Codex al inroepen als ‘preventieve vrijwaring van de toekomstige ordening’.

Voorts is er te weinig parking op het eigen terrein. De deputatie wijst er trouwens op dat de 42 bestaande parkeerplaatsen achter Dasa niet vergund zijn en in agrarisch gebied liggen. Een zogenaamde milieustakingsvordering, ingediend door twee omwonenden, werd in 2012 wel geweigerd door het Hof van Beroep, maar volgens de provincie wil dat niet zeggen dat de parking dan vergund is.

De projectontwikkelaar noch de eigenaar van Dasa wensen momenteel te reageren op de weigering. De dansschool is enkele maanden geleden al tijdelijk uitgeweken naar het gebouw van de vroegere dancing Extreme, drie kilometer verder, in afwachting van de nieuwbouw.

Toch betekent dat niet dat er niets komt. Voor de braakliggende percelen tussen Dasa en Intro Fashion kan de ontwikkelaar terugvallen op de bouwvergunning van 18 augustus 2014.

Om te vermijden dat die vergunning verstrijkt zijn de voorbije dagen de werkzaamheden al gestart. Niemand wil het luidop zeggen, maar verschillende bronnen bevestigen wel dat daar een winkel van Action komt. In de kantoren erboven zou de Nederlandse winkelketen haar Belgische zetel vestigen. Die zetel bevindt zich thans in Aalst.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk