‘Studie ringtracé Asse is nattevingerwerk’

In Asse-centrum keert de affiche ‘Geen Ring door Asse’ na vijftien jaar terug in het straatbeeld. De vzw Arma, opvolger het toenmalige actiecomité ‘Geen Ring door Asse’, noemt de nieuwe milieustudie ronduit ‘vooringenomen’ en ‘nattevingerwerk’.

Arma – Actiegroep Ruimte en Mobiliteit Asse – houdt dinsdag 6 oktober om 20 uur in den Bloeyenden Wijngaerdt op de Markt de infosessie ‘Een andere kijk op de ring rond Asse’. De flyer voor die avond werd al de voorbije dagen rondgedeeld in Asse.

Het aloude ringdossier komt immers opnieuw in de schijnwerpers omdat – vermoedelijk rond of na de jaarwisseling – het openbaar onderzoek zal lopen voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘afbakening kleinstedelijk gebied Asse’. De tracékeuze voor de tweede en derde fase van de ringweg neemt ongeveer driekwart van dat dossier in beslag.

De milieustudie (plan-MER), die in maart openbaar werd, onderzocht 17 denkpistes, maar zowel de studie als de deputatie van Vlaams-Brabant kiezen uiteindelijk opnieuw voor het – weliswaar licht gecorrigeerde – gewestplantracé dat in 2009 werd vernietigd.

Dat oude tracé werkt duidelijk nog steeds als een rode lap op een stier in Asse, want de voorbije maanden kwam het toenmalige actiecomité opnieuw tot leven, versterkt met nieuwe krachten.

‘Met het infomoment willen we de perceptie wat bijsturen, want heel veel mensen denken verkeerdelijk dat deze ringweg plots alles gaat oplossen. De politici teren bewust op de onkunde en de onwetendheid bij de bevolking om dit dossier opnieuw door te drukken. Daarom is sensibiliseren nu onze eerste opdracht’, zegt Nathalie Meert.

‘Onze mensen hebben de milieustudie de voorbije maanden haarfijn ontleed’, zegt Marc Vandeweerdt. ‘Onze conclusie is dat ze als onafhankelijke studie totaal ongeloofwaardig is. Ze is vooringenomen, gebaseerd op nattevingerwerk en bevat veel foutieve en verouderde informatie.’

‘Het gaat niet om een handvol opmerkingen maar om vele tientallen zaken die overduidelijk maken dat hier een studie ‘op maat’ werd uitgevoerd om een vooropgesteld doel te rechtvaardigen: het licht gecorrigeerd gewestplantracé terug op de kaart zetten.’

Mens en bewoning

Arma hekelt vooral de ongelijkwaardige behandeling van alle alternatieve tracés. Belangrijkste bezwaar tegen het ‘oude nieuwe’ tracé blijft nog steeds de kruising van de ring met de Kalkoven, waar een kaalslag dreigt voor dertig handelszaken en woningen. Bovenop komen ruim honderd woningen binnen de 100 meter van de ringweg te liggen. (Lees alle opmerkingen op www.arma-asse.be)

‘Dit krijg je als je de gevolgen voor mens en bewoning totaal ondergeschikt maakt aan ‘beeld en belevingswaarde’ en ‘grondverzet’. De alternatieve tracés scoren inderdaad minder op dat laatste, voor zover de gegevens kloppen, maar het gekozen tracé is wel letterlijk het slechtste voor mens en bewoning.’

‘Als Arma zijn we voor een ring, maar wel eentje rond Asse en niet door Asse. Om een klein stukje centrum te ontzien wordt enorme schade toegebracht aan een groot stuk van Asse, terwijl het zelfs geen oplossing is voor de fileproblematiek. Het is waanzin om het doorgaand verkeer, met alle uitstoot en andere lasten, voor eeuwig en altijd naar het centrum te loodsen. Het verkeer moet vroeg genoeg worden afgeleid, dus de ring moet groter.’

‘Altijd voor- en nadelen’

Schepen van Mobiliteit Yoeri Vastersavendts (Open VLD) vindt dat, welke keuze er ook gemaakt wordt, er altijd voor- en nadelen en voor- en tegenstanders zullen zijn.

‘Voor de goede orde: de ringweg is in handen van de provincie en de Vlaamse overheid, en niet in onze handen’, zegt Vastersavendts.

‘Ik hoop dat de provincie haar werk goed doet, want met wat zoeken naar punten en komma’s, kun je elk dossier onderuit halen als je dat echt wilt. Vraag is of het opportuun is om hiervoor de toekomst van Asse op het spel te zetten.’

‘Er is wel degelijk een draagvlak bij de bewoners, de handelaars en kmo’s. Als schepen van Mobiliteit word ik daarover door iedereen aangesproken: ‘In godsnaam, waar blijft die ring?’ Meer nog: het is al lang vijf na twaalf in Asse. Als er binnen de drie tot vijf jaar niet begonnen wordt aan het vervolg van de ringweg, dan hoeft het gewoon niet meer, want dan zal Asse maatschappelijk én economisch dood zijn.’

Lees ook

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk