Onderhoudswerken in Mollestraat en Tuinwijk

In de Mollestraat en de Tuinwijk in Asse worden van 10 tot en met 21 augustus onderhoudswerken uitgevoerd.

Het gemeentebestuur kiest voor deze periode om de verkeershinder te beperken. Van 10 tot en met 14 augustus wordt de Mollestraat vernieuwd tussen de Prieelstraat en de Marlier, het kruispunt met Marlier inbegrepen.

Het trottoir aan de zijde van de gebouwen van de dienst Belastingen, wordt heraangelegd. Er geldt een parkeerverbod. Ook de private parking van de dienst Belastingen is niet bereikbaar. Tijdens deze fase van de werken is verkeer wel mogelijk.

Het frezen en asfalteren van de rijweg, vindt plaats op donderdag 20 augustus. Om de overlast te beperken, gebeurt het frezen ’s morgens vóór 9 uur en wordt er geasfalteerd vanaf 19 uur. Na het frezen is plaatselijk verkeer mogelijk. Vanaf 19 uur wordt de straat afgesloten voor alle verkeer.

In de Tuinwijk wordt gewerkt tussen huisnummer 9 en 21. Van 17 tot 20 augustus breekt de aannemer de rijweg op en legt nieuwe fundering aan. De straat is tijdens de werken onderbroken. Verkeer is niet mogelijk.

Asfalteren van de onder- en toplaag gebeurt op vrijdag 21 augustus. Bij goede weersomstandigheden kan de Tuinwijk op zaterdag 22 augustus opnieuw voor het verkeer worden geopend.

Tijdens dit werk is de bovengrondse parking van residentie ‘Carmen’ niet bereikbaar. Lokaal verkeer kan tijdelijk ontsluiten via Bremt van 19 tot en met 24 augustus.

In het gedeelte Mollestraat tussen Tuinwijk en Steenweg is van 17 tot en met 21 augustus tweerichtingsverkeer mogelijk.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk