Sociaal woonproject op Pivo-site officieel geopend (+ foto's)

Op de Pivo-site in Relegem, de vroegere luchtmachtkazerne Eckstein, vond zaterdag de officiële opening plaats van het sociaal woonproject van Providentia. De nieuwe bewoners kregen van de provincie een kennismakingsfeest aangeboden.

Met 86 sociale woningen gaat het om het grootste moderne sociale woonproject in de onmiddellijke rand van Brussel. Dat is vooral te danken aan het feit dat de provincie Vlaams-Brabant de grond ter beschikking stelde. ‘Zonder het initiatief van de provincie hadden wij dit onmogelijk kunnen realiseren’, zegt Leen Deraedt, directeur van Providentia.

Het ontwerp van architect Tom Thijs en Fris in het landschap besteedde veel aandacht aan een sociale verscheidenheid, naast milieu, duurzaamheid en een integraal waterbeheer. Het werd zo bedacht dat de groenzone, met het vroegere vlaggenplein en de grote bomen, gevrijwaard werd. Elke woning geniet ook van de nabijheid van een verkeersvrije publieke ruimte.

De woningen zelf zijn voorzien van zonneboilers, voldoende isolatie, gascondensatieketels en een duurzaam ventilatiesysteem. De bouw startte op 1 maart 2012 en de gebouwen werden begin november vorig jaar opgeleverd.

57 huurwoningen

De grond voor de huurwoningen werd door de provincie in erfpacht gegeven aan Providentia. Het gaat om 36 huurappartementen verdeeld over twee gebouwen, twaalf duplexwoningen en negen sociale huurwoningen met tuintje (langs de Guldenkouter). Vier appartementen zijn aangepast voor personen met fysieke beperkingen, de duplexwoningen richten zich specifiek op jonge gezinnen (7) of ouderen en mindervaliden (5).

De huurwoningen zijn – op een paar na – intussen allemaal toegewezen en bewoond. Bij de toewijzing werd het gemeentelijke toewijzingsreglement toegepast. Daarbij werd dus voorrang gegeven aan mensen die al sinds hun geboorte in Asse wonen of er al meerdere jaren wonen. Ook werd voor dit project een doelgroepenplan opgemaakt, dat werd goedgekeurd door de Vlaamse minister van Wonen.

Van de drieduizend kandidaten op de wachtlijst van Providentia maakten er ongeveer duizend de keuze voor Asse. Een kleine vierhonderd kwam ook effectief uit Asse. De huurprijs wordt grotendeels gebaseerd op het inkomen, met een minimum van 236 euro. ‘In de praktijk schommelt de gemiddelde huurprijs hier rond de 300 euro’, aldus Deraedt.

29 koopwoningen

De 29 sociale koopwoningen, verspreid over de hele site, worden later dit jaar verkocht, waarbij Providentia de woningen aan kostprijs verkoopt en de provincie op haar beurt de grond ‘ruim onder de marktwaarde’ verkoopt. Het gaat om de woningen die momenteel nog zonder terras zijn, omdat de aanleg daarvan wordt overgelaten aan de toekomstige eigenaars.

Van de 99 kandidaat-kopers lieten er al 54 weten nog geïnteresseerd te zijn. De prijzen gaan van 171.000 tot 197.000 euro, plus btw (6 procent) en de registratie.

Het nieuwe woondomein telt ook 92 gegroepeerde bewonersparkeerplaatsen en 43 parkeerplaatsen voor bezoekers.

‘De provincie wilde met dit sociale woonproject een standaard zetten voor alle toekomstige sociale woonprojecten, met duurzaamheid, kwaliteit en betaalbaar wonen als belangrijkste pijlers. De bewoners hier worden onze ambassadeurs dat de provincie inzet op betaalbaar wonen’, zegt Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde van Wonen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk