Ninoofse meerderheidspartijen verwijten Guy D’haeseleer amateurisme

Nadat Guy D’haeseleer eerder deze week bekendmaakte dat zijn partij Forza Ninove klacht gaat indienen tegen de advocaat die de belangen van de bewoners van de Edingsesteenweg verdedigt in het dossier rond de bouw van een moskee in Ninove en uithaalde naar de meerderheid omdat die geen tweede keer in beroep wou gaan tegen de vergunning, reageren de meerderheidspartijen bij monde van Tania De Jonge (Open VLD)  en Wouter Vande Winkel (sp.a-Groen) scherp en hebben het over ‘amateurisme’ vanwege Guy D’haeseleer.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Tania De Jonge  is formeel: ‘Een tweede beroepsprocedure had geen enkele zin en op kosten van de belastingbetaler een show opvoeren zoals D’Haeseleer wou, wat heeft dat voor zin? Als de randvoorwaarden voor de komst van een gebedscentrum vervuld zijn hebben de initiatiefnemers het recht aan hun kant.’

Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel vindt het sterk dat D’Haeseleer zijn eigen falen probeert te verdoezelen door de meerderheid onder vuur te nemen.

‘De stad heeft een gelijkaardige procedure lopen tegen het winkelcentrum langs de N8. In die zaak ga ik persoonlijk naar de beroepscommissies en volg ik de beroepstermijnen zelf op,’ vertelt Vande Winkel, ‘D’Haeseleers advocaat verscheen niet op de zitting en liet de beroepstermijn verstrijken. Een totaal gebrek aan opvolging en verregaand amateurisme dus, ook van D’Haeseleer zelf.’

Schepen van Ruimtelijke Ordening Tania De Jonge benadrukt dat D’haeseleer al lang geweten moet hebben dat zijn advocaat zijn werk niet deed: ‘Al op 6 mei 2014 verscheen zijn raadsman niet op de zitting die de schorsing van de beslissing behandelde. Dan zou je verwachten dat D’haeseleer zijn advocaat aan de deur zet en ervoor zorgt dat de verdere procedure goed wordt opgevolgd, maar vervolgens laat hij een termijn voor een verzoekschrift verlopen en laat hij na gehoord te worden in de zaak. D’Haeseleer heeft de mensen zand in de ogen gestrooid en de procedure nooit ernstig genomen.’

Topartikels editie Ninove-Dender