Extra capaciteit voor kleuters in Relegem

De gemeentelijke basisschool van Relegem start per 1 september alvast met twee extra kleuterklassen om het tekort aan plaatsen op te vangen. De gemeenteraad van Asse keurde maandag het bestek goed om een raamovereenkomst voor drie jaar af te sluiten met een leverancier van containerklassen.

In eerste instantie worden twee klascontainers plus een sanitaire unit besteld voor de GBS Relegem, een aankoop die geraamd wordt op 217.000 euro.

In Relegem wordt de capaciteit van twee kleuterklassen (geboortejaren 2012 en 2013) al vanaf volgend schooljaar verdubbeld van 25 naar 50 kleuters. De containers komen op de parking.

Met de raamovereenkomst kan het gemeentebestuur ook de volgende jaren indien nodig snel extra klascontainers bestellen zonder telkens de tijdrovende aankoopprocedure te moeten doorlopen.

In maart werd uit de netoverschrijdende digitale schoolinschrijvingen al duidelijk dat er in Asse voor volgend schooljaar momenteel geen plaats is voor 118 kinderen, waaronder 57 kleuters uit het geboortejaar 2013. De problemen stellen zich vooral in Relegem en Zellik.

In Zellik, waar het gemeentelijke onderwijs geen kleuterafdeling heeft, wordt voor het creëren van bijkomende capaciteit gekeken naar de GO-school Vijverbeek en de vrije kleuterschool Het Klimmertje. Beide schoolbesturen bekijken momenteel of ook zij per 1 september met extra klassen kunnen starten.

‘Asse heeft, naast de twee miljoen euro aan toegezegde subsidies, zijn eigen budget voor nieuwe schoolgebouwen zopas nog opgetrokken van twee miljoen euro naar 3,5 miljoen euro. Een klein half miljoen is bestemd voor de buitenschoolse opvang in Zellik’, zegt schepen van Onderwijs en Financiën Edwin Fabri (CD&V).

‘In Relegem is op termijn een capaciteitsverdubbeling voorzien, maar er kan pas volgend jaar worden gestart met de nieuwbouw. De nood is echter nu al te groot. Alle schoolnetten moeten dus de zeilen bijzetten om de komende jaren de verwachte stijging van het aantal schoolkinderen op te vangen.’

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk