Handelaars Asse-centrum zijn files beu

De handelaars van Asse-centrum zijn een petitie gestart voor een betere mobiliteit in Asse. Sinds het afsluiten van verschillende alternatieve wegen nemen de wachttijden op de invalswegen ‘fenomenaal’ toe, stellen ze in een brief aan het college.

De adviesraad lokale economie stuurde al een maand geleden een brief naar het schepencollege van Asse, maar er kwam nog geen reactie.

‘We zijn als middenstanders van het centrum van Asse erg bezorgd over de fel toegenomen files’, zegt Jan Van Ginderdeuren, voorzitter van de adviesraad.

‘Tijdens onze recente vergaderingen bleek dat de handelaars een belangrijk verlies aan omzet en klanten ervaren door de laatst ingevoerde verkeersmaatregelen. Klanten zeggen vlakaf: ‘ik kom niet meer naar Asse’.’

‘Onze vrees is dan ook dat het centrum niet meer leefbaar is en dit nog meer leegstand zal teweegbrengen. Daarom hebben we besloten tegen dit ondoordachte en anti-commerciële beleid te protesteren.’

De handelaars stellen dat, zolang de ring niet is gerealiseerd, het verkeer moet getolereerd worden op de alternatieve wegen, en dit om de N9 te blijven ontlasten.

‘We vragen het verkeer in de Mollestraat naar de Marlier terug in twee richtingen toe te laten. Hierdoor zou de knip in de Brempt niet meer nodig zijn, het variabel bord in de Kelestraat niet meer te gebruiken tijdens de spits en geen verdere straten meer af te sluiten tot de volgende fase van de ring gerealiseerd is. Wel kunnen er verkeersremmers in de zijstraten worden voorzien, maar de doorstroom moet blijven.’

De winkels in het centrum starten ook een petitie op, die zal lopen tot 15 januari. In de petitie wordt ‘inzicht en inspraak gevraagd in het nieuwe mobiliteitsplan, om samen naar de beste oplossing te zoeken voor ons centrum dat een sterk potentieel heeft’.

‘Wij vragen het bestuur het verkeersinfarct in Asse constructief op te lossen met respect voor alle Assenaren inclusief de handelaars en een verkeersbeleid te hanteren dat gebaseerd is op een langetermijnvisie, in plaats van de korte termijn initiatieven waarmee we allen elke geconfronteerd worden.’

Schepen van Mobiliteit Yoeri Vastersavendts (Open VLD) zegt dat de brief nog niet werd behandeld op het schepencollege, maar dat hij in elk geval bereid is om met de handelaars rond de tafel te gaan zitten en het (nieuwe) mobiliteitsplan grondig toe te lichten.

‘Mijn indruk is dat de handelaars de bedoeling van de maatregelen nog niet goed begrijpen. Een bereikbaar centrum, daar dromen we allemaal van en dat is ook het uiteindelijke doel’, aldus Vastersavendts.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk