Vrachtwagens gebannen uit Serge Ecksteinlaan

In de Serge Ecksteinlaan in Zellik mogen voortaan geen vrachtwagens meer parkeren of zelfs stationeren. Bewoners klaagden al enkele jaren van de overlast door buitenlandse vrachtwagens aan Eurobrokers.

In de erg brede Serge Ecksteinlaan, een doodlopende verkaveling uit de jaren ‘60, werden donderdag in opdracht van het gemeentebestuur nieuwe wegmarkeringen geschilderd. Er is nu in het midden van de weg een parkeerstrook aangebracht. In de eerste helft van de straat is parkeren langs de kant van de weg niet meer toegelaten.

Halverwege de straat bevindt zich ook de in- en uitrit van het opslag- en distributiebedrijf Eurobrokers, waardoor de bewoners in de eerste helft van de straat al jaren hinder ondervinden.

‘Vooral de stationerende of overnachtende vrachtwagens zijn een probleem’, zegt schepen van Mobiliteit Yoeri Vastersavendts (Open VLD). ‘Als vrachtwagens te laat op de afspraak zijn, moeten ze vaak uren wachten of zelfs overnachten eer ze een volgende vrije laad- en loskade krijgen. Die bestuurders, meestal buitenlanders, parkeren zich dan in de straat.’

Een eerste oplossing die in december werd uitgevoerd, maar zonder noemenswaardige inspraak van de bewoners, joeg echter de bewoners in het achterste deel van de straat op de kast. Er werden in het midden grote afgedankte jerseyblokken geplaatst.

‘Terwijl we hier achteraan nooit enige last hadden van vrachtwagens. Wij hebben ook nooit geklaagd. Integendeel, dit achterste deel is al twaalf jaar een speelstraat tijdens de vakanties, zonder enig probleem’, klinkt het bij de bewoners.

Die eisten dat de blokken opnieuw zouden worden verwijderd. ‘Het gaat om een oud dossier dat ik erfde en waarvan ik dacht dat de voorgestelde oplossing door de hele straat werd gedragen’, zegt Vasteravendts. ‘Na overleg tekenden we een alternatief plan, dat uiteindelijk door het schepencollege werd goedgekeurd.’

Bloembakken

In het nieuwe plan wordt het achterste deel (de speelstraat) van het eerste deel gescheiden door een asverschuiving die in de komende weken met bloembakken wordt afgebakend. De bewoners beloven die zelf te onderhouden.

‘Er komt in de hele straat een verbod op stationeren en parkeren voor vrachtwagens, maar enkel in het eerste deel wordt dat fysiek afgedwongen, ook met betonnen blokken. Achteraan worden de blokken weggehaald.’

Waar moeten de wachtende vrachtwagens dan heen? ‘Dat is een bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Er is een plan voor de uitbreiding van de vrachtwagenparking langs de E40 in Groot-Bijgaarden.’

‘Ik heb aan het gewest ook voorgesteld om de zone met de weegbrug langs de Zuiderlaan open te stellen voor vrachtwagens, maar ik kreeg nog geen antwoord’, aldus Vastersavendts.

serge ecksteinlaan zellik 2

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk