Asse onderzoekt belasting op autohandels

De gemeente Asse onderzoekt of ze een belasting kan invoeren voor private handelaars van autovoertuigen, die geen feitelijke autodealers zijn.

Tijdens de gemeenteraad kaartte oppositieraadslid Erik Beunckens (Zellik-Relegem) de toenemende bezoedeling van het straatbeeld aan met ‘privé-terreinen die volgestapeld staan met auto’s, al dan niet wrakken, maar steevast zonder nummerplaat’. Vooral langs de N9 lijkt dit beeld op te rukken.

Beunckens heeft vragen over de vergunningen en vergunningsplicht, naast de risico’s op grondvervuiling.

Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) antwoordde dat onderscheid moet worden gemaakt tussen wrakken en voertuigen die rijklaar zijn. In het eerste geval is een milieuvergunning (Vlarem) verplicht, in het tweede geval niet.

‘We onderzoeken die problematiek al een tijdje’, aldus Van Elsen. ‘We bekijken of we een belasting kunnen invoeren voor die verdoken autohandels. Onder meer Zaventem heeft blijkbaar zo’n reglement. We moeten echter ook de administratieve kost afwegen tegenover de mogelijke opbrengst.’

Volgens de burgemeester is opdracht gegeven om de verschillende autohandels en ‘autokerkhoven’ op Asses grondgebied eerst te inventariseren.

‘We moeten daarbij de toestand van de voertuigen nagaan. Als het gaat om wrakken die worden geplaatst zonder milieuvergunning, dan kunnen we als gemeente een administratieve sanctie tot 250 euro opleggen.’

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk