Gemeentebestuur reageert op mediastorm kledingcontainers

Het gemeentebestuur van Asse verspreidde donderdag een persbericht als reactie op de mediastorm rond de kledingcontainers:

‘Het gemeentebestuur stelde in het verleden een wildgroei aan textielcontainers op zijn grondgebied vast. Sommige firma’s hadden zelfs geen erkenning van de OVAM. De dienstverlening, met name het leegmaken van de textielcontainers, liet soms te wensen over met veel zwerfafval rond de containers als gevolg.

Het bestuur wenste met deze ongeregelde situatie komaf te maken door de opdracht voor textielinzameling (voor 3 jaar) aan slechts één firma toe te wijzen. De opdrachthouder krijgt het alleenrecht om op het grondgebied van de gemeente huishoudelijk textiel in te zamelen, met uitzondering van de inzameling via de erkende kringloopcentra.’

‘Het bestuur kende de opdracht toe aan de bvba Vlaams Inzamelcentrum Textiel (VICT) op basis van volgende criteria:

  • getroffen maatregelen voor een duurzame en kwaliteitsvolle textielinzameling;
  • geboden vergoeding;
  • nagestreefde maatschappelijke en sociale doelstellingen.

Uit de vergelijking van de kandidaten bleek de offerte van bvba VICT de meest voordelige.

Zij verbindt zich o.a. tot de uitvoering van volgende taken:

  • het ledigen van een overvolle container binnen de 24 uren of de dag zelf indien de melding vóór 12.00 uur plaatsvindt;
  • het reinigen van de directe omgeving rond de kledingcontainer bij iedere ophaling;
  • het onderhouden en/of herstellen van de containers door een eigen onderhoudsdienst waardoor herstellingen of vervangingen binnen de twee werkdagen mogelijk zijn. Elke site krijgt minstens tweemaal per jaar een grondige onderhoudsbeurt, waar nodig wordt grind aangelegd en struikgewas bijgeknipt.

Op die manier tracht het bestuur het sluikstorten rond de containers, een belangrijke vorm van overlast, te voorkomen.

Er dienen minimum 31 containers geplaatst te worden op door het bestuur vastgestelde plaatsen.

Per textielcontainer ontvangt het bestuur 1 075 euro. In financieel moeilijke tijden is een recurrente ontvangst van ongeveer 35 000 euro/jaar een meevaller.

Naast de inzameling van kleding via de textielcontainers kunnen inwoners ook terecht bij de filialen van vzw Pluspunt, zijnde De Kleerboetiek gelegen aan de Nerviërsstraat in Asse en In&Out aan de Brusselsesteenweg in Zellik.’

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk