Deputatie nekt Hopmarktproject

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant weigert de nieuwe (tweede) bouwvergunning voor het Hopmarktproject. De negatieve uitspraak werd al min of meer verwacht, al gebruikt de deputatie eerder verrassende argumenten.

‘De tweede inrit langs het Gemeenteplein, ook al is die maar tijdelijk voor vijf jaar, is in strijd met het BPA en werd niet onderzocht op vlak van milieu- en mobiliteitseffecten’, zegt Kim Raes, voorzitter van het buurtcomité AHA. ‘Voorts volgde de deputatie ons argument dat handels- en dienstverlenende functies op de eerste verdieping eveneens in strijd zijn met het BPA.’

Op 2 juli vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen al de eerste bouwvergunning uit 2011. De aanvrager, de NV Hopmarkt, ging tegen deze uitspraak intussen wel in cassatie, maar dat beroep kan enkel gaan over het feit of het arrest voldoende werd geargumenteerd.

Bouwlagen

Opmerkelijk is dat de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar zich niet liet leiden door dat eerste arrest, waarbij het aantal bouwlagen in strijd werd bevonden met het goedgekeurde BPA. De dakverdieping als vijfde bouwlaag voor het hoofdgebouw Zuid (kant Arsenaalstraat) vindt de deputatie wel aanvaardbaar binnen het concept.

Niettemin, indien de gemeente en de projectontwikkelaar vasthouden aan het bestaande (tweede) plan, dan moet er eerst een aangepast ruimtelijk uitvoeringsplan worden goedgekeurd. De kans dat op korte termijn effectief werken starten op de Hopmarkt is dus vrijwel nul. Wel blijft ook tegen deze nieuwe uitspraak beroep mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk