Twee ministers in Opwijk

Het Vlaams Gewest trekt 18 miljoen uit voor het saneren van verontreinigde schoolterreienen. Dat kwamen de ministers Joke Schauvliege (CD&V, leefmilieu) en Pascal Smet (sp.a, onderwijs) uit de doeken doen in Opwijk. Gastheren waren het gemeentebestuur van Opwijk en Mark Hermans, directeur van ’t Schoolhuis.

Centen

Niet minder dan twee ministers kwamen naar Opwijk om het project voor het wegwerken van bodemverontreiniging  op schoolterreinen voor te stellen. Naar schatting 90 schoolterreinen in Vlaanderen hebben nood aan saneringswerken.

Die zullen in een periode van zes jaar uitgevoerd worden door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) en AGIOn (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). Beide organisaties financieren alle onderzoek- en saneringswerken in een verdeelsleutel 30% (OVAM) – 70% (AGIOn). Voorlopig blijft het gemeenschapsonderwijs buiten het protocol maar het kan later nog altijd aansluiten.

Bouwwerf

Na de persconferentie brachten beide ministers een bezoek aan de bouwwerf van de nieuwbouw van het Schoolhuis. Schepen Pierre Van de Velde legde uit dat de gemeente 20 vrachtwagrens door stookolie vervuilde grond had moeten afvoeren voor de werken van start konden gaan. Een verhaal dat bevestigd werd door burgemeester Beerens en de andere leden van het college.