Groen verontrust dat er dit jaar nog maar één snelheidscontrole werd uitgevoerd

Groen Affligem is verontrust dat er in de gemeente in 2022 nog maar één snelheidscontrole werd uitgevoerd. “Dat is ruim onvoldoende om de verkeersveiligheid te waarborgen”, zo laat gemeenteraadslid Jo Lamberts weten.

Oppositieraadslid Jo Lamberts (Groen) had de cijfers over de snelheidscontroles en ongevallen opgevraagd bij de gemeente en bracht het punt ook ter sprake op de laatste gemeenteraad. “In 2021 werden er 49 snelheidscontroles uitgevoerd op zeven verschillende locaties. Niet meteen indrukwekkend en toch beter dan de ene controle in 2022.” De cijfers rond verkeersongevallen geven volgens Groen Affligem ook niet meteen een rooskleurig beeld. In 2021 zijn er dertien ongevallen met lichamelijk letsel geregistreerd en dit jaar zijn dat er al vijftien. “En dat cijfer ligt waarschijnlijk nog hoger aangezien niet alles geregistreerd wordt.”

Groen Affligem stelt op basis van deze cijfers een andere aanpak voor. “Ik verwacht juist een verhoogd toezicht in het algemeen en een groter aantal controles in het bijzonder binnen onze gemeente. Dat gebeurt helaas niet in Affligem.” De partij betreurt dan ook dat er tot nog toe geen enkele snelheidscontrole werd uitgevoerd op zogenaamde hotspots. 

“In 2021 bleek 43 procent van de gecontroleerde bestuurders in de Potaardestraat in Teralfene een boete te hebben gekregen. Op de Bellestraat in Hekelgem is een maximumsnelheid van 107 km/u gemeten in zone 50. In de schoolomgeving op de Ternatsestraat in Essene, een zone 30, bedroeg de maximaal gemeten snelheid 65 km/u.” Groen pleit zelf voor veiligere schoolomgevingen en -routes, comfortabele fiets- en voetpaden en handhaving op snelheid, gevaarlijk parkeren en het negeren van het stoplicht in de buurt van een school.

Bij politiezone TARL (Ternat/Affligem/Roosdaal/Liedekerke) bevestigen ze de cijfers. “De personeelsbezetting laat momenteel niet toe om in te zetten op snelheidscontroles”, zegt woordvoerder Steven De Ridder. “De interventieploegen en de motard verbaliseren wel voor andere hoofdoorzaken van ernstige verkeersongevallen, de zogenaamde killers in verkeer. Zo zijn er controles op GSM-gebruik achter het stuur, alcohol en drugsgebruik in verkeer, niet-dragen van de gordel en roodlicht negatie. Zodra de personeelsbezetting het toelaat wordt er opnieuw ingezet op snelheidscontroles. Wij beslissen niet zelf over die locaties. Die worden bepaald op het maandelijks veiligheidsoverleg en in principe gaan daar eerst snelheidsmetingen aan vooraf.”

Topartikels editie Ninove-Dender