Dom Wilfried Verleyen overleden

Gisteren (1 januari) overleed dom Wilfried Verleyen (87) – de bekende Affligemse historicus en archivaris – na een ongelukkig val vorige zondag. In het OLV van Aalst werd een breuk van de nek vastgesteld met een volledige verlamming tot gevolg en met geen enkele kans op herstel. (lees verder onder foto)

Dom Wilfried Verleysen 1

Op 16 september 1949 vroeg de toen 18-jarige Herman Verleyen om opgenomen te worden in de Affligemse abdijgemeenschap. Abt Benedictus Van Schepdael wijdde hem na een voorbeeldig noviciaat tot monnik waarbij hij de kloosternaam Wilfried koos. Op 26 december 1955 volgde zijn priesterwijding.

Dom Wilfried verwierf grote faam als historicus. Aangespoord door dom Cyprianus Coppens legde hij zich toe op de geschiedenis van de abdij. Jaar na jaar hield hij zich met deze materie bezig en dat resulteerde in meer dan 250 publicaties over personen en periodes van het Affligems verleden. Twee   hoogtepunten waren ongetwijfeld zijn “Necrologium” en “Negen eeuwen Affligem” uitgegeven in 1983.

Tot zijn laatste dag bleef dom Wilfried geboeid door de geschiedenis. Hij schreef nog altijd bijdragen voor meerdere tijdschriften. In de namiddag wandelde hij graag met zijn rolator naar het Religieus Centrum om te kijken of er nieuwe boeken lagen en als je hem ontmoette was zijn eerste zin: “Heb ik je al verteld dat” en dan sprak hij met enthousiasme over wat hij recent had gelezen of ontdekt.

Zijn onverwachte dood is een zware slag voor de Affligemse communiteit.

Topartikels editie Ninove-Dender