Tijdelijke zoen- en vroemzone in Potaardestraat

Er komt een tijdelijke zoen- en vroemzone in de Potaardestraat omwille van de werkzaamheden in de Balleistraat in Teralfene (Affligem).

In de Balleistraat komt een gescheiden rioleringsstelsel en een veilige schoolomgeving. De werkzaamheden zijn tot 6 juni in een voorbereidende fase. Aansluitend start de aannemer met de eigenlijke werf en dat wordt een gevaarlijke toestand voor de schoolgaande kinderen.

“Ik heb meer politietoezicht gevraagd en de aannemer werd duidelijk gewezen op de aanwezigheid van heel wat schoolgaande kinderen in de werfzone”, zegt burgemeester Walter De Donder (LB).

Alle ouders worden dan ook opgeroepen om extra voorzichtig te zijn en zo weinig mogelijk met de auto in de werfzone te komen.

Op het veiligheidsoverleg met politie en burgemeester werd beslist een tijdelijke zoen- en vroemzone in te richten in de Potaardestraat aan de huisnummers 17, 19 en 21, ter hoogte van de Langeweg.

De kinderen kunnen dan ongestoord via de Langeweg naar de school wandelen. De zoen- en vroemzone zal uit drie parkeerplaatsen bestaan. Voor de duur van de werkzaamheden worden hiervoor een paar gewone parkeerplaatsen opgeofferd.

Topartikels editie Ninove-Dender