Affligem afvalkampioen af dankzij overstap naar ILvA

Affligem is niet langer de afvalkampioen van Vlaanderen. In het eerste jaar sinds de overstap naar de intercommunale ILvA daalde de Affligemse afvalberg met 28 procent.

Per inwoner produceerde Affligem in 2014 nog 455 kg afval (alle fracties samen), dat is tien procent onder het Vlaamse gemiddelde (503 kg per inwoner). In 2012 was de gemeente met 648 kg afval per inwoner nog de grote afvalkampioen van Vlaanderen.

Voor restafval doet Affligem het nog beter: 114 kg per inwoner in 2014, of 23 procent minder dan het Vlaamse gemiddelde (148 kg per inwoner) en 40 procent minder dan in 2013.

Overigens was 2014 nog een overgangsjaar voor Affligem. Voor de GFT- en PMD-fracties waren er nog overgangsmaatregelen en ook de tarieven voor het recyclagepark weken af van de andere ILvA-parken.

‘De samenwerking tussen gemeente en ILvA loopt vlot’, zegt milieuschepen Bert De Roeck (N-VA). ‘De onvermijdelijke opstartproblemen die opduiken bij zo een ingrijpend proces werden snel en grondig aangepakt. Het milieubewuste beleid van de intercommunale is tevens een groot pluspunt.’

Ook financieel doet Affligem een goede zaak. In 2013 moest Affligem nog 770.000 euro uit de algemene middelen bijpassen voor zijn afvalbeleid. Voor 2014 daalde dit bedrag tot 210.000 euro.

‘Een resultaat dat de verwachtingen nog overstijgt’, aldus De Roeck.

statistieken afal affligem