Woonbeleid Noord-Pajottenland opnieuw drie jaar verlengd

De gemeenten Affligem, Liedekerke, Roosdaal en Ternat en hun respectievelijke OCMW’s blijven de komende jaren samenwerken op vlak van woonbeleid.

Minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) gaf groen licht voor een nieuwe projectduur van drie jaar die starten op 1 mei 2015. Ook de provincie Vlaams-Brabant en de deelnemende gemeenten financieren het project mee.

De interlokale vereniging biedt de gemeenten en OCMW’s hulp bij het organiseren van het lokaal woonoverleg en het uitwerken van een woonbeleidsvisie. Daarnaast moet een gemeente er voor zorgen dat er voldoende sociale woongelegenheden worden gerealiseerd en moet gewaakt worden over de kwaliteit van woningen in de gemeente.

Inwoners kunnen met al hun vragen en problemen rond wonen – huurwetgeving, energiebesparende maatregelen, woonkwaliteit, woningaanpassing – terecht bij een woonconsulent in de vier wooninfopunten. De woonconsulenten zijn ook opgeleid om woningkwaliteitsonderzoeken uit te voeren.