Elf Affligemse kapelletjes erkend als waardevol

De deputatie van Vlaams-Brabant heeft op 2 april beslist om 11  kapellen in Essene, Hekelgem en Teralfene te erkennen als waardevol. Dat betekent dat er subsidies kunnen aangevraagd worden voor werken om ze in stand te houden.

De erkenning werd getoetst aan de criteria uit het reglement. Om als waardevol te worden erkend moeten de gebouwen een historisch, wetenschappelijk, industrieel archeologische, volkskundige of andere sociaal-culturele waarde of een beeldbepalend karakter hebben.

  • Voor Essene gaat het om de Onze-Lieve-Vrouwkapel (veldkapel) in het Trommelveld, de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën (de Pakeskapel), de Onze-Lieve-Vrouwkapel in de Domentstraat 77, de Onze-Lieve-Vrouwkapel hoek Clerckenshof (Domentstraat 30) en de Sint-Rochuskapel in de Dokkenstraat.
  • In Hekelgem worden het Sint-Jozefskapelletje (hoek Kasteelstraat en Geukenshage), de Heilig Hartkapel (Kwezelsweg) en de kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Kouter (Zwarteberg) erkend.
  • In Teralfene gaat het om de Heilig Hartkapel (Portugeesstraat 61), de kapel van Kind Jezus van Praag en de kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Nood (hoek Potaarde- en Steenbergstraat).

Voor 21 kapelletjes – zeven in Essene, negen in Hekelgem en vijf in Teralfene – was het advies negatief. De kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes op de Koeweidelos en de Onze-Lieve-Vrouwkapel op de hoek Molenberg-Molenweg werden, respectievelijk in 1998 en 2008 en telkens op vraag van de eigenaars, al erkend als waardevol.

Voor de Sint-Antoniuskapel in de Portugeesstraat moet een erkenning voor het volledige complex worden gevraagd. Voor de grot Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in de Balleistraat werd nog geen besluit genomen.

De bekende Kluiskapel in Hekelgem valt buiten dit besluit omdat die door Vlaanderen al is erkend als monument.