UPDATE : Geschorste directeur gaat in beoep

UPDATE : Directeur Daniël Herinckx gaat in beroep tegen de beslissing van het schepencollege, tevens inrichtende macht van de school, om zijn schorsing (voor onbepaalde duur) te handhaven.

Het college van burgemeester en schepenen deelt in een bericht aan het onderwijzend personeel van de Gemeentelijke Tuinbouwschool in Peizegem mee dat de schorsing van de directeur in het belang van het onderzoek gehandhaafd blijft.

De integrale tekst van de mededeling:

‘Gelet op de bevestiging dat een informatieonderzoek door het parket van Halle-Vilvoorde lopende is en de noodzaak tot verder onderzoek in het tuchtonderzoek gevoerd door de inrichtende macht beslist zij om de preventieve schorsing van dhr Daniël Herinckx te handhaven.’

‘Het is de absolute wens van de inrichtende macht om deze onderzoeken in alle sereniteit, zonder verdere polarisatie te kunnen voeren.’

‘Daarmee wenst zij het verloop van het schooljaareinde en de bijhorende proeven in  alle sereniteit te waarborgen’.

Het bericht is ondertekend door burgemeester Eddie De Block, die tevens voorzitter van de inrichtende macht is, en schepen van secundair onderwijs Steven Elpers.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk