Stookolievervuiling van Bellebeek

In de Bellebeek in Affligem, Ternat en Liedekerke is gisteravond een stookolievervuiling vastgesteld.

De politie kreeg uit de Driesstraat in Teralfene een telefoontje dat de beek een indringende stookoliegeur verspreidde en dat er stookolie op het water dreef.

De politie kwam wel een kijkje nemen, maar er werd niet onmiddellijk iets ondernomen.

Pas toen de verontreiniging vanochtend groter bleek te worden werden een aantal maatregelen genomen. Zo werd vanuit Affligem contact opgenomen met de milieuambtenaren van Ternat en Liedekerke, ook al omdat meteen het vermoeden bestond dat de oorzaak van de verontreiniging op grondgebied Ternat moest worden gezocht.

De Civiele Bescherming van Liedekerke kwam ter hoogte van het brugje in de Driesstraat in Teralfene een dam leggen om te vermijden dat de stookolie zou afdrijven naar de Dender.

Burgemeester Walter De Donder (LB) en milieuschepen Bert De Roeck (N-VA), die de toestand opvolgen, brachten ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op de hoogte.

Het onderzoek in Ternat bracht intussen aan het licht dat de oorzaak van de vervuiling te wijten is aan de afbraak van een oude mazouttank in de Spoorwegbaan in Sint-Katherina-Lombeek. De milieuambtenaar van Ternat stelde een proces-verbaal op.

De Bellebeek is een belangrijke zijtak van de Dender. De beek loopt via Sint-Katherina-Lombeek, Essene, Teralfene en Liedekerke.