Zwerfkattenbeleid Aalst is voorbeeld voor andere steden

De stad Aalst krijgt een goed rapport voor haar zwerfkattenbeleid van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Op vraag van het kabinet van minister Weyts stelde schepen van Welzijn Dylan Casaer (SD&P) gisteren het Aalsterse beleid voor aan collega-schepenen.

Jaarlijks organiseert Weyts een dag rond dierenwelzijn en Aalst werd als goed voorbeeld voor andere steden en gemeenten opgevoerd.

“In Aalst werken we op twee sporen”, zegt schepen Casaer. “We werken enerzijds met premiebons voor huiskatten. Daarmee willen we mensen bewust maken van het zwerfkattenprobleem en aangeven dat ze dat ook zelf in de hand hebben door hun eigen dier te steriliseren of te castreren. De stad geeft daarvoor een tegemoetkoming van 30 of 15 euro.”

Anderzijds erkende Aalst 14 kolonies waar zwerfkatten ongestoord mogen leven.

“De dieren worden uiteraard wel onvruchtbaar gemaakt”, legt Dylan Casaer uit. “Het voederen nemen vrijwilligers op zich. Zij krijgen een voederpas en mogen daarmee op hun specifieke locatie de dieren eten geven.”

Als burgers overlast ervaren van zwerfkatten op een andere locatie, komt de stad eveneens ter hulp.

“Op vraag van burgers halen we wel eens dieren op”, gaat de schepen verder. “Deze dieren gaan dan naar de dierenarts. We werken daarvoor met verschillende dierenartsen samen. Deze deskundige oordeelt over de gezondheidstoestand en de aaibaarheid van de dieren. Enkel zieke en heel wilde katten worden geëuthanaseerd, alle andere dieren gaan naar het asiel voor adoptie.”

Het Vlaamse kabinet Dierenwelzijn kan zich wel vinden in de Aalsterse methode.

“Ook heel wat collega’s van de andere steden en gemeenten reageerden positief op onze werkwijze. Een aantal zal zeker bekijken of zij ook op onze manier te werk kunnen gaan. Indien nodig ben ik altijd bereid hen de nodige uitleg te geven”, besluit Casaer.