Aalst gaat drugsbeleid Antwerpen achterna (+ video)

Een delegatie uit Aalst bracht vandaag een werkbezoek aan de stad Antwerpen. Onder leiding van burgemeester Christoph D’Haese kreeg de 7-koppige Aalsterse delegatie – bestaande uit medewerkers van de dienst Preventie, de lokale recherche en het kabinet van de Burgemeester – een specifieke toelichting over het drugsbeleid in Antwerpen en bracht zij een plaatsbezoek aan Het Alternatief en Dagcentrum De Sleutel.

Tijdens het daaropvolgende onderhoud dat Christoph D’Haese had met Bart De Wever, werden wederzijdse ervaringen en waardevolle ideeën uitgewisseld over de aanpak van de drugsproblematiek.

Dat de aanpak in Antwerpen werkt, is zonneklaar. Bij het begin van de legislatuur startte burgemeester Bart De Wever (N-VA) met een oorlog tegen drugs, onder meer door het opnieuw opstarten van de zogenaamde ‘kaalplukteams’ en een verhoogd cameratoezicht. Drie jaar later zijn 2.200 dealers opgepakt en is de druggerelateerde criminaliteit in Antwerpen gedaald.

Omdat Aalst eveneens wordt geconfronteerd met de uitdagingen van een centrumstad, is de aanpak van druggerelateerde delicten onder het huidige bestuur een prioriteit geworden.

Om de speerpunten van deze Aalsterse ‘war on drugs’ de komende maanden nog verder uit te werken, was het bezoek aan de bevoegde diensten van Bart De Wever bijzonder leerrijk en interessant: het ‘wortel én stok’-beleid, waarbij beleidsmakers oog hebben voor het dwingend én voor het hulpverlenende aspect, strookt helemaal met de visie van de Aalsterse burgemeester terzake.

Burgemeester Christoph D’Haese: “Wij willen verder blijven inzetten op het driesporenbeleid zoals dat ook in Antwerpen bestaat: preventief, curatief én repressief beleid. Het verhoogd cameratoezicht is reeds een succes gebleken en de capaciteit van de drugssectie bij onze lokale politie werd vorig jaar uitgebreid van 4 naar 6 mensen. Ik zal bekijken of daar op middellange termijn nog een bijkomende capaciteitsuitbreiding mogelijk is.”

“Daarnaast zijn er ook nog andere pistes waar we naar meer efficiëntie streven, zoals de opvolging door Justitie en de invoering – naar Antwerps voorbeeld – van de Onmiddellijke Minnelijke Schikking (OMS). Ik zal daarover alleszins samenzitten met de procureur. Er moeten efficiëntere afspraken worden gemaakt en inzake drugsbeleid moeten er nieuwe stappen vooruit worden gezet. Het doel is duidelijk: de criminaliteit verder terugdringen en Aalst drugsvrij maken.”