Nieuwe carnavals-cd van Saloncarnavalisten

De nieuwe CD van de Salongcarnavalisten is dit weekend voorgesteld.

Met de titel ‘Me 40% Oeverdood deir ‘t stroot!’ ligt er een CD in de wnkel met 18 sterke stoetliedjes, aangevuld met de campagneliedjes van de kandidaten-Prins 2016 Cali en Dennis.

De groepen De Sperrezjiekers en Oeverboeft debuteren op de nieuwe CD waar ook het liedje van De Salongcarnavalisten ingezongen door Bart Marcoen opstaat.

(Foto: Carnavalskoentje)