Ramp voor middenstand: brug Erembodegem pas in september klaar

De werken aan de Erembodegembrug zullen langer duren dan voorzien. De brug kan wellicht half september opnieuw open voor het verkeer. Waterwegen en zeekanaal liet dit weten aan de stad.

Vooral voor de handelaars is dit een kleine ramp, al is de vertraging is op zich geen verrassing want de aannemer begon al later aan de werken.

In mei begon waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de renovatie van de Erembodegembrug over de Dender in Aalst. De brug is intussen volledig gezandstraald en al gedeeltelijk opnieuw geschilderd.

De komende weken moeten nog een aantal belangrijke onderdelen van het project uitgevoerd worden: het vervangen van de rijweg- en voetpadpanelen, het aanpassen van de brugkelders en het grondig nakijken van de elektromechanische uitrusting.

De aannemer heeft op het laatste overleg aangegeven dat hij deze werken niet kan afronden binnen de uitvoeringstermijn die contractueel vastligt. Alle werken – op en rond de Erembodegembrug – zouden normaal eind augustus afgerond worden.

Waterwegen en Zeekanaal NV betreurt deze vertraging uiteraard maar de waterwegbeheerder benadrukt dat zij als opdrachtgever van de werken het belang van de uitvoeringstermijn steeds onderstreept heeft gezien de grote impact van deze werken op maatschappelijk en economisch vlak.

De waterwegbeheerder zal dan ook niet aarzelen om de voorziene vertragingsboetes toe te passen indien de uitvoeringstermijn wordt overschreden. Uiteraard blijft Waterwegen en Zeekanaal NV er bij de aannemer op aandringen om de werken zo snel mogelijk te beëindigen.