Parket klasseert onderzoek tegen directeur tuinbouwschool

Daniël Herinckx heeft geen daden van ‘grensoverschrijdend seksueel gedrag’ gepleegd. Dat is de conclusie van het parket van Halle-Vilvoorde. Het parket besliste dan ook het onderzoek zonder gevolg te klasseren ‘bij gebrek aan een misdrijf’.

Daniël Herinckx werd door (ex)leerlingen en leerkrachten beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hij werd preventief geschorst door het college van burgemeester en schepenen, de inrichtende macht van de gemeentelijke tuinbouwschool. Hierop werd een tuchtonderzoek geopend door de Inrichtende Macht en een opsporingsonderzoek door het parket van Halle-Vilvoorde.

Ondertussen heeft het college het tuchtonderzoek afgesloten en de directeur een blaam gegeven voor ‘ongepast taalgebruik’. Het onderzoek bij het parket was ondertussen nog lopende. Daniël Herinckx heeft al die tijd de ten laste leggingen tegenover zijn persoon ten stelligheid ontkend. Het parket bevestigt nu dat er geen strafbare feiten zijn geweest.

Op 1 september gaat Daniël Herinckx met pensioen en wordt hij opgevolgd door Dirk Legroux.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...