VTI Aalst screent leerlingen op radicalisme (update + video)

Het Vrij Technisch Instituut (VTI) in Aalst screent de leerlingen op Facebook. De school heeft eerder al twee van haar studenten aangegeven bij de politie omdat ze op hun Facebook steun uitspraken aan de terreurgroep IS. De school zelf wil geen commentaar geven. Maar burgemeester D’Haese is tevreden.

‘Deze school verdient een pluim.¬†De school laat de leerkrachten al een tijdje toe om af en toe steekproefsgewijs de profielen van leerlingen te screenen. De school merkt een ‘onrustwekkende’ toename van het aantal posts die voor de terreur pleiten’, aldus D’Haese.¬†

Er is toch wat controverse rond de nieuwe aanpak. Volgens professor Jos Dumortier (KUL) is het niet de taak van de leerkrachten om hun studenten te gaan nakijken op hun online leven.

D’Haese is het daar niet mee eens. ‘Facebook is openbaar, waarom zou dit dan een inbreuk op de privacy zijn. Ik vraag me af wat het belangrijkste is, inbreuk op de privacy of inbreuk op de veiligheid van onze bevolking.’

(Update)

Het VTI verontschuldigt zich intussen in een brief gericht aan de ouders:

‘In de media verscheen vandaag een artikel over onze school. Wij vinden het belangrijk om u hierbij enige duidelijkheid te geven.

Wij vernamen dat twee van onze leerlingen verontrustende berichten en beelden op hun publiekelijk toegankelijke facebookpagina hadden geplaatst. Dit werd gecheckt. Als school doen wij dit¬†niet¬†systematisch. Het gebeurt, bv. in het kader van ons antipestbeleid, dat wij bepaalde zaken ¬†bekijken. In het geval van deze twee leerlingen hebben wij geradicaliseerde boodschappen opgemerkt. Deze feiten alarmeerden ons. Wij hebben toen onmiddellijk contact opgenomen met het speciaal opgericht meldpunt ‚Äėradicalisering‚Äô van de politie van de stad Aalst. Wij gingen uit van de discrete behandeling van de door ons verschafte informatie. Dit was ons beloofd.

Wij stellen vandaag vast dat wij een strategische fout hebben gemaakt. Wij hadden, zoals wij in andere aangelegenheden steeds doen, eerst in gesprek en dialoog moeten gaan met de betrokken leerlingen en vervolgens met hun ouders. Dit is nu niet gebeurd. Wij betreuren dit ten zeerste!

Wij willen ons hiervoor expliciet verontschuldigen bij deze leerlingen en hun ouders.

De vertrouwensband met al onze leerlingen en hun ouders is voor ons fundamenteel en staat centraal in ons opvoedingsproject. Wij zullen er in de toekomst verder naar handelen. Wij hebben deze voormiddag de betrokken leerlingen en hun ouders gesproken, onze toelichting gegeven en onze excuses aangeboden.

Wat dergelijke feiten op zich betreft, zullen wij ¬†voortaan na overleg met de leerlingen en hun ouders, indien dit noodzakelijk blijkt, de voorgeschreven procedure rond de radicalisering volledig respecteren. Het overleg met CLB zal gebeuren en indien nodig zal het dossier worden overgemaakt aan het meldpunt ‚Äėradicalisering‚Äô.

Dit alles doet geen afbreuk aan de door ons vastgestelde ernst van de zaak. Tenslotte willen wij uitdrukkelijk benadrukken dat ons handelen als enig doel had en heeft de oprechte bezorgdheid naar het algemeen welbevinden en veiligheid van al onze leerlingen in onze school.’

(update 18 uur)

Het persbericht van de school VTI krijgt nog een onaangenaam staartje. waar de school perfect reageerde en de politie op de hoogte bracht van de jongeren die misschien wel aanzetten tot radicaliseren, probeert de school het lek van de berichtgeving in de schoenen van de politie te schuiven.

De lokale politie Aalst, die zelden reageert op aantijgingen, verstuurde nu een perstekst.

Dit is de reactie op de volgende zinsnede van het VTI: ‚ÄėWij hebben toen onmiddellijk contact opgenomen met het speciaal opgericht meldpunt ‚Äėradicalisering‚Äô van de politie van de stad Aalst. Wij gingen uit van de discrete behandeling van de door ons verschafte informatie. Dit was ons beloofd.‚Äô¬†

Politie Aalst : Uit de dubbelzinnigheid van het bericht kunnen we opmaken dat de directie van het VTI ervan uitgaat dat de ‚Äėverschafte informatie‚Äô NIET op een discrete manier zou behandeld zijn door de politie.¬†Wij benadrukken dat de ‚Äėverschafte informatie‚Äô door de politie op een volledig discrete manier werd behandeld, temeer omdat dit behoort tot het beroepsgeheim.¬†Wij willen er op wijzen dat betreffende dit onderwerp er daarentegen een rechtstreekse communicatie geweest is tussen de directie van het VTI en de pers. Dit gegeven wordt bevestigd door de betrokken journalist.¬†

De lokale politie Aalst heeft in deze zaak geen enkele mededeling gedaan.