Verkaveling met 60 woningen achter Rozenlaan

Projectontwikkelaar Vectris dient een aangepast plan in voor een nieuwe verkaveling met 60 woningen achter de Rozenlaan en de Mimosalaan in Liedekerke. De omwonenden zijn allesbehalve enthousiast, maar stedenbouwkundig is er weinig tegen te beginnen.

Het privé-project omvat 52 eengezinswoningen en acht stapelwoningen, onmiddellijk aansluitend op de Rozenlaan. Het gaat om percelen van gemiddeld 2,5 are.

De geplande verkaveling ligt ten noordwesten van Liedekerkebos in een omgeving met een erg mooi, nogal moerassig natuurlandschap. Dat dit natuurzicht schade dreigt op te lopen is een feit, maar juridisch en stedenbouwkundig is het hele gebied op het gewestplan bloedrood ingekleurd als woonzone.

Een eerste versie van de plannen werd al eens voorgesteld in juni vorig jaar, maar de ontwikkelaar hield intussen rekening met een hele reeks opmerkingen van bewoners en gemeentebestuur.

Zo worden de woningen vooral geconcentreerd op drie centrale percelen en blijven enkele grote kwalitatieve stukken bouwgrond onbebouwd in functie van het bufferen van het regenwater en om het project te integreren in het landschap.

Ook esthetisch zullen de woningen voldoen aan strikte richtlijnen. De huizen grenzen meteen aan de straat, zonder voortuinen of opritten. Voertuigen kunnen parkeren in open nissen waarin zich ook de toegang tot de woning bevindt. De woningen worden geclusterd met achteraan doorlopende tuinmuren.

Grote zorg voor de bewoners is dat al het verkeer van die nieuwe verkaveling via het smalle verbindingsstukje in de Rozenlaan naar de Muilenstraat moet. Zij zien liever een ontsluiting via de Laan I, maar dat is niet haalbaar.

De Rozenlaan zelf wacht al jaren op een nieuwe riolering en een realisatie ligt, bij gebrek aan subsidies, nog niet onmiddellijk in het verschiet. De ontwikkelaar en de bewoners zijn hier dus allebei vragende partij. Op welke termijn de verkaveling kan worden gerealiseerd zal wellicht daarvan afhangen.

‘We zijn voor de komst van dit woonproject, maar de capaciteit van de geplande riolering van Laan I naar de Rozenlaan moet dan wel worden aangepast’, zegt schepen Dirk Lodewijk (SP.A).

‘De ontwikkelaar moet voor die bijkomende kost opdraaien. De heraanleg van de riolering is voorzien voor 2016, uiterlijk 2017.’

Ook het kruispunt Rozenlaan-Muilenstraat is nog een zorgenkind omdat dit in conflict ligt met het kruispunt Muilenstraat-Affligemsestraat.

Al doet ook hier de projectontwikkelaar voor dat kruispunt enkele suggesties, gebaseerd op bestaande voorbeelden, om het verkeer er vlotter af te wikkelen.