Aanleg waterpartij sterk vertraagd na afkeuring door stad en juridische procedure

Op het uiteinde van het Rooseveltplein in Vilvoorde had vandaag al water moeten stromen. Helaas liep het deze zomer mis met de aanleg van de 800 m² grote waterpartij met fontein. De stad keurde de werken af en er loopt nu een juridische procedure. Naar verwachting volgt een uitspraak pas komend voorjaar.

Vlak voor het bouwverlof werd de betonnen vloerplaat voor de waterpartij gestort. Na uitvoering van de werken bleek deze totaal niet de juiste hellingen en afwerkingsniveau te hebben. De aannemer ondernam in augustus meerdere pogingen om het beton aan te passen en te polieren. Helaas zonder positief resultaat, waardoor het stadsbestuur de uitgevoerde werken afkeurde en de opbraak en aanleg van een nieuwe vloerplaat eiste.

De firma, die in opdracht van de hoofdaannemer de betonstort voor de vloerplaat uitvoerde, verzette zich tegen de ingebrekestelling. De hoofdaannemer ziet zich bijgevolg genoodzaakt een juridische procedure in te zetten. Een gerechtsdeskundige zal een technisch advies opmaken, waarna de Rechtbank van Eerste Aanleg een uitspraak kan doen.

“Het waterelement is een van onze speerpunten binnen de heraanleg van de Rooseveltlaan en een verwijzing naar de vroegere drinkplaats aan de Mechelsepoort”, legt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open VLD) uit. “Het is erg jammer dat we hiermee nu niet verder kunnen, maar de stad kan een werk dat niet voldoet aan de opgelegde voorwaarden onmogelijk goedkeuren om dan binnen enkele jaren alsnog opnieuw te moeten beginnen. We kunnen absoluut geen vrede nemen met werken die niet goed zijn uitgevoerd. Het is mijn taak om die goede uitvoering te bewaken, ook al wil dat zeggen dat de werken hierdoor vertraging oplopen.”

Naar verwachting volgt een uitspraak pas in het voorjaar van 2023. “Indien hierna meteen actie kan ondernomen worden, kunnen de waterpartij en de verblijfsruimte eromheen komende zomer openen. Ik hoop van harte dat we hier in de grote vakantie kinderen zien spelen.” De kostprijs van de werken voor de fontein en de waterpartij, inclusief omgevingsaanleg, bedraagt ongeveer 350.000 euro.

De werken aan de Rooseveltlaan zelf zitten momenteel in de voorlaatste fase. Tot aan de kerstvakantie wordt de zone tussen Hendrik l-lei en Trooststraat samen met de Toekomstraat verder afgewerkt. In de eerste helft van 2023 staat de vernieuwing van de noordoostelijke pleinzijde op de agenda. “Deze laatste fase voorziet ook in de heraanleg van de aansluiting met de Campionlei en de Bolwerkstraat. De ovonde maakt plaats voor meer groen met een recreatieve zone én het standbeeld van het Brabants trekpaard, gekend als ons ‘Jean-Luckse’, krijgt een nieuwe plek,” aldus nog schepen Vaes.

De totale kostprijs van het project bedraagt ruim vier miljoen euro, inclusief stukje Toekomststraat. Alles zou moeten klaar zijn tegen de jaarmarktdag op 1 mei 2023, waarschijnlijk dus wel met uitzondering van de waterpartij.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise