1.000 extra bomen in Floordambos maar Natuurpunt vraagt nog financiële steun: “Aandacht voor natte natuur nodig”

Via een samenwerking tussen Natuurpunt MaViSt en Novartis werd begin 2022 een 1000-tal bomen en struiken aangeplant aan het Floordambos-Peutiebos. Dat werd nu bezegeld met de onthulling van een infobord aan de Driekastelenstraat. Natuurpunt roept intussen op om ‘MaVi*Ster*’ te worden en zo financieel te steunen.

Tijdens de donderdagse avondwandeling werd op de hoek van de Ravaartstraat en de Driekastelenstraat een infobord ingehuldigd waarbij Natuurpunt Novartis dankt voor de steun aan Floordambos-Peutiebos. Begin 2022 werd er dankzij de samenwerking een nieuw bos aangelegd van een 1000-tal bomen en struiken. Zelfs een overijverige maaibeurt van de stad waarbij een 75-tal scheuten sneuvelden, kon de pret niet drukken.

“Als farmaceutisch bedrijf hebben we niet alleen grote ambities om innovatieve geneesmiddelen en diensten te ontwikkelen maar om mensen beter en langer te laten leven”, zegt woordvoerder Gina Volkaert. “We vinden het ook belangrijk om dit op een duurzame manier te doen. Het mee aanplanten van het Floordambos-Peutiebos in de buurt van onze kantoren in Vilvoorde weerspiegelt dit engagement en hoe we de handen uit de mouwen steken voor een gezonde leefomgeving.”

“Via kleine en grotere acties proberen we wat meer visibiliteit te geven aan de opwarming van de aarde, waterverbruik en de algemene problematiek rond ecologie”, zeggen Din Collette en Luna Botota van het Green Team Novartis Benelux.

“Dit is een heel belangrijk moment waarbij we aan de mensen kunnen tonen wat er allemaal gerealiseerd is en dat we met verschillende partners kunnen samenwerken waarbij we en stukje natuur kunnen toevoegen aan Floordambos”, zegt voorzitter Ivo Janssens van Natuurpunt. “We hopen hiermee ook andere privé-partners te stimuleren om in de natuur te investeren.”

Natuurpunt zelf laat zich daarbij niet onbetuigd maar hoopt op financiële steun van de bevolking. “Na de ontsluiting in 2019 via graspaden, een vlonderpad en een nieuwe brug over de Trawool heeft Natuurpunt MaViSt in 2022 een perceel bos in het Peutiebos kunnen aankopen in het kader van de ‘natte natuur’. Met de uitbreiding van dit gebied aan de Trawool is Natuurpunt zowel eigenaar op de linker- als op de rechteroever. Het aangekochte stuk bos vormt een interessante verbinding tussen

de natuurgebieden van Houtembos en Floordambos. Maar kopen betekent lenen en terugbetalen. We krijgen wel een deel subsidies van de Vlaamse overheid maar het overige deel moeten we zelf bekostigen. We zijn dan ook op zoek naar zoveel mogelijk mensen die een ‘MaVi*Ster*’ willen worden en ons financieel ondersteunen zodat we nog verder natuurgebieden in de omgeving van Floordambos en Peutiebos kunnen aankopen. “

De aanhoudende droogte is nog een bijkomend argument. “Dit stuk bos is een belangrijk puzzelstukje in de grote puzzel van water opslaan, vasthouden en langzaam laten infiltreren. In het Peutiebos-Floordambos staan er een 10-tal peilbuizen om de stand van het grondwater en het

oppervlaktewater tweewekelijks te registreren en dat sinds 2019. De resultaten van de laatste maanden zijn dramatisch. De aandacht voor en de noodzaak van een natte natuur die voor verkoeling zorgt in de stad is een pijler voor Natuurpunt. Water is een zeer belangrijke grondstof die we nog meer gaan moeten koesteren”, besluit Janssens.

Je mag jezelf MaVi*Ster* noemen als je minstens 40 euro stort op rekening BE56293021207588 met vermelding ‘Project 9934 – Peutiebos’.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise