Leegstaande woningen waar vluchtelingen zaten onder de sloophamer

De afbraak van een negental leegstaande woningen is gestart op Schaarbeeklei. De panden kwamen de voorbije weken in het nieuws nadat ze gekraakt werden door Moldavische vluchtelingen. Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) had daarop bevolen dat de woningen moesten gesloopt worden.

Het gaat om een huizenrij van een negental leegstaande panden vlakbij de oude Renault-fabriek. Vroeger waren er onder meer de cafés Monico en Le Sintatra gevestigd. De panden zijn eigendom van de Vlaamse Waterweg en zouden volgens Bonte al vijf jaar geleden gesloopt moeten geweest zijn. Maar begin maart hadden Moldavische vluchtelingen er dus een onderkomen gezocht.

Dat is geleidelijk aan begonnen na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Op 3 maart werd de aanwezigheid van zeven mensen vastgesteld en twee weken later waren het er al vijftig. Burgemeester Bonte besliste daarop dat hij dit niet verder kon toelaten. De vluchtelingen woonden er volgens hem dan ook in zeer gevaarlijke omstandigheden. “Die bouwvallige panden staan niet voor niets op de slooplijst”, klonk het. “Er is geen water en geen gas. Ze zitten daar dus te stoken terwijl er baby’s, kinderen en hoogzwangere vrouwen bij zijn. Ik heb hen proberen te overtuigen om te vertrekken maar dat gaat niet.”

Daarop beval Bonte de ontruiming en de sloop van de panden. Tegelijk drong hij ook aan op een kordate en humanitaire opvang door Fedasil. “Het laatste wat je wil, is mensen op straat zetten. Maar het is daar gewoon te gevaarlijk.” Die oplossing kwam er echter niet.

Huiseigenaar Vlaamse Waterweg trok daarop naar de vrederechter om een vonnis tot uitdrijving te bekomen. Het gevolg was dat de panden bij deurwaardersbevel op dinsdag 5 april ontruimd zouden worden, zelfs met inzet van politie indien nodig. Maar voor het zover was, waren de vluchtelingen opeens met de noorderzon verdwenen zonder dat ook maar iemand wist waar ze naartoe getrokken waren.

Nu is een aannemer in opdracht van de Vlaamse Waterweg nv gestart met de afbraak van de leegstaande woningen. “Want leegstand leidt tot verval en oneigenlijk gebruik. Dat willen we met de afbraak van de woningen tegengaan”, zegt woordvoerster Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg.

Als alles volgens planning verloopt, zouden de werken de tweede helft van mei klaar moeten zijn. “Na afbraak zal de aannemer een laag teelaarde aanbrengen en de gronden inzaaien. Dit in afwachting van verdere ontwikkeling van de site. De Vlaamse Waterweg nv verwierf de gronden met het oog op de ontwikkeling van een bij voorkeur watergebonden bedrijventerrein. Hierdoor kan het goederenvervoer over de weg maximaal verschuiven naar de binnenvaart als milieuvriendelijke transportmodus.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise