Werken voor make-over stadscentrum van start: Hanssenslaan en Stationlei krijgen vrije busbaan en nieuwe fietspaden

De grootscheepse herinrichtingswerken in het centrum voor de Ringtrambus gaan nu maandag 8 november van start. Eerst komt de Hanssenslaan aan de beurt en na Nieuwjaar de Stationlei. De klemtoon ligt op nieuwe fietspaden en vooral veel vrijliggende beddingen voor de Ringtrambus zodat die vlot overal langs kan. Auto’s zullen in de toekomst enkel nog van het station richting centrum over de Stationlei kunnen.

De 24 meter lange Ringtrambus verbindt intussen al bijna 1,5 jaar de westkant van Brussel met Vilvoorde en Brussels Airport via lijn 820. De Werkvennootschap werkt ondertussen druk verder aan vrije busbanen, die telkens in gebruik genomen worden als ze klaar zijn. Zo ook in het centrum van Vilvoorde want daar rijdt de bus voorlopig nog via de Schaarbeeklei en de Parkstraat. Nu maandag start in de Hanssenslaan echter de make-over van het stadscentrum voor de echte intrede van de Ringtrambus.

“Aan de zijde van de spoorweg leggen we een vrije busbaan aan tussen de rotonde en de Luchthavenlaan”, legt woordvoerder Marijn Struyf van De Werkvennootschap uit. “Tussen deze busbaan en de NMBS fietsenstalling vernieuwen we het bestaande fietspad. Dit dubbelrichtingspad wordt breder en krijgt een comfortabele rijweg in asfalt.”

Tijdens de werken, die tot half december duren, kunnen fietsers en automobilisten enkel in de richting van het station langs de werken passeren. Autoverkeer kan de Hanssenslaan niet inrijden vanaf de Stationlei of Parkstraat. De omleiding loopt via Schaarbeeklei, Machelenstraat, Vilvoordelaan en Woluwelaan. Met de fiets volg je vanaf de rotonde een omleiding via de Buissetstraat en d’Aubreméstraat.

Meteen na de Kerstvakantie, op 10 januari, starten dan de werkzaamheden in de Stationlei. “Ondergronds leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan om regen- en afvalwater apart op te vangen. Na de riolering volgt de heraanleg van de straat. De weginfrastructuur van de Stationlei verandert ingrijpend. Aan de zijde van het Hanssenspark komt een ruim dubbelrichtingsfietspad en nieuw voetpad. Aan de andere kant leggen we naast het nieuwe voetpad een parkeerstrook en één rijstrook voor gemotoriseerd verkeer aan. Daartussen komen vrije busbanen zodat de Ringtrambus in beide richtingen vlot door de Stationlei rijden kan.”

In beide richtingen geldt op de Stationlei tot de zomer van 2022 een omleiding via Schaarbeeklei – Machelenstraat – Vilvoordelaan – Woluwelaan – Luchthavenlaan – Hanssenslaan. Met de fiets of te voet kan je wel passeren.

In een verdere toekomst volgen nog een aantal ingrijpende fasen. Zo wordt na het zomers bouwverlof van 2022 worden de twee rotondes van het Heldenplein opgebroken. In de plaats komen kruispunten met slimme verkeerslichten. Later worden ook nog onder meer de Vuurkruisenlaan en Rubenslaan aangepakt. Alles moet klaar zijn voor het einde van 2023. Het totale kostenplaatje voor de werken in het kader van de Ringtrambus op Vilvoords grondgebied beloopt zo’n 25 miljoen euro. Alle inwoners ontvangen nog een folder met alle informatie.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise