Burgers en verenigingen gezocht voor lancering duurzame projecten

Het stadsbestuur van Vilvoorde en Be Planet zijn op zoek naar burgers en verenigingen die een project rond duurzaamheid willen opstarten. Met de Proximity-campagne wil men de lokale actoren aanzetten om deel te nemen aan de strijd tegen klimaatverandering. Tijdens de Autoloze Zondag werd de campagne gelanceerd.

De campagne focust zich op verenigingen maar ook burgers of wijken kunnen deelnemen via een feitelijke vereniging. Iedereen krijgt dus de kans om mee te bouwen aan een duurzame stad. Dat kan met een project waarbij je ontharding in het straatbeeld stimuleert, maar evengoed met een project rond daktuintjes of stadslandbouw. Vooral de link tussen het sociale en het duurzame is daarbij interessant.

Tijdens de voorbije Autovrije Zondag werden de aanwezigen uitgenodigd om aan de stand van Proximity na te denken over een ideale, duurzame toekomst rond thema’s als circulaire stad/economie, lokale voedselstrategie, biodiversiteit, duurzame mobiliteit, duurzame renovatie, hernieuwbare energie. Dit kan meteen leuke ideeën opleveren. Na de lancering volgt een projectoproep. Een onafhankelijke jury, bestaande uit een aantal experten, maakt selecteert de projecten die een subsidie van 2.500 tot 10.000 euro kunnen krijgen.

In een derde fase volgt een oproep aan ondernemers en lokale bedrijven om zich aan te sluiten zodat ze hun ervaringen kunnen delen en concrete acties dicht bij huis kunnen ondersteunen. Tot slot volgt er een grote mobilisatiecampagne zodat zoveel mogelijk mensen zich inzetten voor de projecten op basis van hun middelen of wensen (via financiële of materiële giften, vrijwilligerswerk,…).

Schepen voor duurzaamheid Tine Paredis (CD&V): “Met dit initiatief willen we onze stakeholders (buren, verenigingen, scholen, …) de kans geven om mee te werken aan onze klimaatambities. We hopen op deze manier alle bruisende ideeën rond duurzaamheid en klimaat die leven in onze stad en de wijken om te zetten in duurzame projecten.”

Schepen voor economie Didier Cortois (Open VLD) treedt haar bij: “Klimaat staat vandaag hoog op ieders agenda. Met het Proximity-project hopen we bruggen te slagen tussen burgers, verenigingen en bedrijven. Kleine lokale initiatieven kunnen op deze manier soms door de juiste combinaties tussen particulieren, bedrijven en lokale overheid te maken uitgroeien tot realisaties die ons als stad effectief gaan helpen bij het behalen van onze klimaatdoelstellingen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise