Chiro Far-West twee keer op evenveel dagen kniehoog in het water: “Tijd voor structurele oplossing”

De lokalen van chiro Far-West in de Gevaertstraat zijn vrijdag voor de tweede keer op twee dagen helemaal ondergelopen. Het water stond zelfs tot op kniehoogte. De leiding vraagt een structurele oplossing en kijkt naar de in hun ogen gebrekkige afwatering van de nieuwbouw van de aangrenzende Sint-Jozefschool. Volgens het Katholiek Onderwijs Vilvoorde (KOV) is echter alles aangesloten op de riolering zoals het hoort.

Al voor de tweede keer deze week zorgde een wolkbreuk vrijdag voor heel wat ondergelopen kelders in het Vilvoordse. Ook voor de chiroleiding van de Far-West was het weer alle hens aan dek. De lokalen liggen feitelijk in de kelder van de kerk en zijn dus kwetsbaar. Na woensdag stond het water hen opnieuw bijna letterlijk aan de lippen.

“Oorzaak van het probleem is de nieuwbouw van de aangrenzende Sint Jozef-school”, zegt hoofdleider Brent Van der Auwera. “Het gaat hier over een verharde oppervlakte van liefst 5.000m2. De school heeft een regenwaterput maar die zit vol en er is ook geen overloop van naar de riolering voorzien. Omdat de chirolokalen lager gelegen zijn, komt dus al het overtollige regenwater bij ons terecht. Bij de bouw van de school was een infiltratiebekken voorzien maar het grondwater stond te hoog dus die is uiteindelijk niet geplaatst. ”

De chiroleden hadden na het debacle woensdag zandzakjes gelegd maar die brachten geen soelaas tegen de nieuwe ‘vloedgolf’ op vrijdag. “De school werd ook nog gecontacteerd met de vraag of hun regenwaterput leeg gepompt zou kunnen worden maar KOV heeft daarvoor contracten met een firma en die ging volgende week eens langskomen… Het gevolg was dat er vrijdag opnieuw een pak water richting onze lokalen stroomde. Alles stond terug blank. We zijn nu volop bezig met de opkuis zodat zondag de activiteiten toch kunnen doorgaan. Chirolokalen kennen blijkbaar een lage prioriteit op de lijst van wachtende interventies bij de brandweer – wat begrijpelijk is – maar het is voor de leidingsploeg nu wel letterlijk dweilen met de kraan van de Sint Jozefschool groot open bij elke regenval. Er is een structurele oplossing nodig.”

Volgens Johan Van Engelant, algemeen directeur van Katholiek Onderwijs Vilvoorde, is er wel degelijk een overloop van de regenwaterput van de school naar de riolering. “Daar zit het probleem zeker niet. Alles is aangesloten op de rioleringen zoals het moet.” Hij wijst erop dat het gaat om uitzonderlijke wolkbreuken in Vilvoorde. “Vooral daar ligt de oorzaak. De chirolokalen liggen ook onder de kerk en onze speelplaats ligt wat hoger. Als daar water op valt, loopt het uiteraard naar beneden. Het enige dat we kunnen overwegen is om een muur te bouwen aan de rand van onze speelplaats zodat dat water toch wordt tegengehouden.”

Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) gaat de kwestie bekijken. “Ik ben te weinig technisch onderlegd om hierover meteen te kunnen oordelen. Feit is wel dat door de nieuwbouw van de school er veel extra verharding is gekomen. We zullen moeten nagaan samen met het KOV hoe deze risico’s kunnen beperkt worden. Blijft het feit dat de voorbije dagen zeer uitzonderlijke lokale wolkbreuken hebben plaatsgevonden. Dit moet ons wel aanzetten om een ambitieus klimaatbeleid te voeren, ook in Vilvoorde.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise