Gemeente en politie zetten in op burgerparticipatie voor veiligheid: “Volledig grondgebied coveren met BIN’s”

Het gemeentebestuur en de politie van Grimbergen willen het volledige grondgebied coveren met een Buurtinformatienetwerk (BIN). In twee fases komt er eerst een uitbreiding van de bestaande twee BIN’s en begin volgend jaar volgt de oprichting van twee nieuwe BIN’s. Uiteindelijk een 1.000-tal leden zullen op die manier verdachte situaties kunnen melden en onderling snel verspreiden.

Het gaat om een nieuwe verregaande samenwerking waarin de politie de sturende rol speelt. “In 2015 werden al BIN Pierewacht en in 2016 BIN Abtsdal opgericht”, legt hoofdinspecteur Sonny Deman uit. “De BIN’s waren gebaseerd op twee zwarte vlekken wat diefstallen in woning betreft vlakbij de ring en er waren 103 leden. De oppervlakte die de BIN’s besloegen was heel klein en dat is niet optimaal voor een degelijke werking.”

Daarom wordt nu in twee fases werk gemaakt van een grote uitbreiding. “De eerste fase is al in volle gang. BIN Abtsdal wordt BIN Grimbergen centrum en BIN Pierewacht wordt BIN Strombeek-Bever. Daarmee hebben we heel de zone onder de Vilvoordsesteenweg gecoverd. Voor BIN Grimbergen centrum zijn 260 nieuwe voorinschrijvingen geregistreerd en voor BIN Strombeek-Bever 200. Als die allemaal effectief lid worden zitten we aan een vervijfvoudiging van het aantal leden. Meer dan we hadden verwacht.”

De twee BIN’s dekten tot nog toe 5.300 inwoners ofte 14% van het totale aantal inwoners. “Nu met de uitbreiding komen we aan 21.600 inwoners wat neerkomt op 58%. Met deze uitbreiding zetten we een grote stap naar een dekking van meer dan de helft van ons grondgebied. Elke straat zal een nieuw toekomstig BIN-lid hebben.”

Eind dit jaar en begin volgend jaar volgt dan fase twee. “We gaan dan twee nieuwe BIN-gebieden gaan oprichten. Humbeek-Beigem en Bin Grimbergen-Borgt. Daarmee hebben we 100% van het gebied gecoverd. Toekomstige leden kunnen zich aanmelden via de website van de politie. We denken dat we aan een 1.000-tal leden gaan komen .”

Hoe gaat zo’n BIN praktisch in zijn werk? “Je kan niet zomaar je buur verlinken omdat hij zijn vuilniszakken twee dagen te vroeg buiten zet”, legt korpschef Jurgen Braeckmans uit. “Dit platform dient enkel voor bepaalde afgelijnde feiten. Dringende meldingen komen binnen via 101 of 112. De mensen van de dispatching in Leuven kunnen dan een sms-bericht sturen naar alle BIN-leden voor bijvoorbeeld een verdacht voertuig. Dan heb je een informatiestroom die op gang komt naar de leden en vervolgens eventueel terug naar ons.”

Er zijn ook minder dringende berichten, zoals preventie of feedback die via mail worden verstuurd. “Het is dus een informatie-uitwisselingssysteem binnen een bepaalde structuur waar de burger actief kan aan meedoen. Het is zeker niet de bedoeling van een buurtwacht op te richten. Maar we willen graag meer meldingen krijgen. Want het uiteindelijke doel is toch: minder feiten op ons grondgebied.”

Het is duidelijk dat er vanuit de bevolking een grote vraag is voor de BIN’s. “Je ziet dat ook aan het grote aantal voorinschrijvingen”, vervolgt burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD). “In Humbeek-Beigem wilden drie burgers al zelf een BIN-gebied oprichten. We hebben eventjes op de rem geduwd en gezegd dat we dit samen gingen doen. Je ziet dat ook aan het grote aantal voorinschrijvingen.”

Het gemeentebestuur neemt de aansluiting bij het communicatieplatform BIN-net voor de versturing van sms’en en e-mails. “Dat kost een twaalftal euro per lid per jaar. Voor sommige te veel. Omdat het gratis is, verlaagt dat toch de drempel.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise