VC Bolwerk gebruiksklaar maar voorlopig maar paar honderd vaccins in aantocht

Vaccinatiecentrum Het Bolwerk is volledig gebruiksklaar. Maandag kan er in principe volop gestart worden met de 45.000 te vaccineren bewoners van Vilvoorde en Machelen. Maar omdat er geen vaccins zijn blijft het centrum de eerste week alvast werkloos. Pas vanaf 22 februari zijn er 200 vaccins beschikbaar voor in eerste instantie de zorgverleners. Ten vroegste half maart kan met de 65-plussers gestart worden.

Zeg niet langer meer CC Het Bolwerk maar VC Bolwerk. De transformatie van cultuur- naar vaccinatiecentrum is helemaal voltooid. Donderdag wordt er nog proefgedraaid en maandag 15 februari is het centrum gebruiksklaar. Nu kunnen de vaccinaties echt van start gaan, zou je denken. Maar neen dus.

“We zijn volledig klaar om grote aantallen mensen te vaccineren maar hoeveel mensen we over de vloer zullen krijgen hangt af van het aantal vaccins dat we zullen krijgen. Maar voorlopig is dat zeer beperkt…”, zegt algemeen coördinator Lode De Witte. “Er was ons gevraagd om in het begin te voorzien in twee vaccinatielijnen. Dat wil zeggen twee keer honderd mensen per dag die zouden kunnen langskomen voor hun prikje. We rekenen op 20 Ă  25 personen per uur op 5 voorziene openingsuren. Maar dat zal helemaal niet nodig zijn want voor de eerste twee weken krijgen we maar 200 vaccins en voor de week erna nog eens 200. We hopen dat dan later in maart grotere aantallen geleverd zullen worde. De eerste mensen die een prik zullen krijgen zijn de zorgverstrekkers. Tot half maart zullen enkel die mensen die nog geen vaccin hebben gekregen in het ziekenhuis of het woon-zorgcentrum naar hier kunnen komen. Het gaat ook om kinesisten, tandartsen en apothekers enzovoort. We gaan ervan uit dat voor Vilvoorde en Machelen 1.000 mensen uit de zorg moeten gevaccineerd worden. Dus je bent al een paar weken bezig met hen voor je aan de groep van de 65-plussers toekomt.”

De uitrusting van het vaccinatiecentrum ligt in handen van Sportizon, een Vilvoords bedrijf uit de evenementensector. “We zijn vanuit het draaiboek van de overheid gestart om te bekijken hoe we het Bolwerk op een logische manier konden indelen en ervoor konden zorgen dat mensen die toekomen op een zo eenvoudig mogelijke manier het hele vaccinatieproces kunnen doorlopen”, legt centrumverantwoordelijke Mattias Kempeneers van Sportizon uit. “Duidelijke communicatie met eenvoudige cijfers en kleuren stond daarbij voorop. We hebben bijvoorbeeld een systeem bedacht met ‘verkeerslichten’ die op rood of groen springen. Dat brengt heel eenvoudig de boodschap over: wacht nog even of ga maar door naar de volgende stap. Er staan twee keer verkeerslichten. Zowel aan de kant van de patiĂ«ntenbevraging als aan de kant van de eigenlijke vaccinatieruimte. Uiteraard zijn er ook voldoende begeleiders die de mensen op weg helpen.”

Ook Sportizon ziet door de coronacrisis zwarte sneeuw. “Voor ons als bedrijf dat gevestigd is in Vilvoorde is dit een heel belangrijke stap. We zijn een gespecialiseerde organisatie van grootschalige sportevenementen. Maar dat ligt door corona uiteraard allemaal stil. Daarom is het heel fijn dat wij op deze manier toch weer mensen aan het werk kunnen zetten. We zijn met een team van acht personen achter de schermen bezig. Op die manier kunnen we wat we graag doen – ons beroep – op een andere manier ten dienste van de maatschappij stellen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise