23 inbreuken COVID-maatregelen op grondgebied Politiezone TARL

Op vraag van de overheden en sinds de verstrenging van de corona-maatregelen werd ook de handhaving in de politiezone TARL opnieuw opgedreven.  

De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten. Burgers kunnen zowel verdachte handelingen, personen of voertuigen als inbreuken op de corona-maatregelen melden via het 101-noodoproepnummer. Deze tussenkomsten beogen toezicht op de naleving van de overheidsmaatregelen en het minimaliseren van het aantal besmettingen. Onze politiemedewerkers doen dit met gevaar voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten. Overtreders werken het aantal besmettingen enkel maar in de hand en belasten onnodig de zorghulpverlening door dokters en in de ziekenhuizen.  

Evalueer of je handelingen verspreiding van het virus in de hand kunnen werken. Zo ja, stel ze uit of voer ze niet uit. Consulteer https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/  of raadpleeg de infonummers bij twijfel: 0800 14 689.  

Weekoverzicht: maandag 1 februari 2021 tot en met vrijdag 5 februari 2021

Op maandag 1 februari vonden te Roosdaal 3 inbreuken plaats met betrekking tot het verplaatsingsverbod. Bij één van deze inbreuken werd er eveneens cannabis waargenomen in het voertuig. Betrokkene overhandigde een gebruikershoeveelheid cannabis aan onze diensten waarvoor proces-verbaal werd opgesteld. Het rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. De bestuurder zal zich moeten verantwoorden bij de politierechter.

Op donderdag 4 februari te Ternat ter hoogte van de oprit van E40 werden tijdens een verkeerscontrole 6 inzittende van een voertuig geverbaliseerd omwille van het samenscholingsverbod.

Op vrijdag 5 februari te Ternat ter hoogte van de Assesteenweg richting Asse werden opnieuw 6 personen geverbaliseerd voor het niet-naleven van het samenscholingsverbod.

Weekendoverzicht: zaterdag 6 februari 2021 tot en met zondag 7 februari 2021

Op zaterdag 6 februari te Ternat werden 4 inbreuken met betrekking tot het niet naleven van de avondklok vastgesteld. Bij één van deze inbreuken bleek de bestuurder dronken.

Op zondag 7 februari te Ternat werden 2 bestuurders geverbaliseerd omwille van het niet-naleven van de avondklok. In Liedekerke werden 2 bestuurders geverbaliseerd voor het niet-naleven van het verplaatsingsverbod.

Op zondag 7 februari heeft de Politie TARL een verkeersactie georganiseerd op haar grondgebied. 

 In Ternat op de Assesteenweg werden 42 personen gecontroleerd waarvan geen enkele positief testte.
Er werden 3 inbreuken vastgesteld met betrekking tot het rijbewijs. 1 voertuig bleek niet te voldoen aan de technische eisen. De bestuurder kon ook geen keuringsbewijs voorleggen.1 bestuurder beging een inbreuk op het voorlopig rijbewijs. 1 bestuurder werd betrapt met een gsm achter het stuur.

In Affligem werden 31 bestuurders gecontroleerd. Geen enkele bestuurder bleek alcohol te hebben genuttigd.Er werden verkeersinbreuken vastgesteld met betrekking tot het rijbewijs (1x) en het keuringsbewijs (1x). 1 bestuurder kon geen keuring-, inschrijving- en verzekeringsbewijs voorleggen met takeling van het voertuig tot gevolg.

Topartikels bij Goeiedag.be